Cadwyn Ogwen

Mae Cadwyn Ogwen yn bartneriaeth o fusensau lleol sy'n cydweithio i werthu a danfon eu cynnyrch yn lleol.

Bydd y cynnyrch yn cael eu danfon i'ch drws mewn cerbyd trydan cymunedol felly byddwch yn lleihau milltiroedd bwyd a'ch ol troed carbon gyda phob archeb.
Cefnogwch eich economi leol trwy archebu ar Cadwyn Ogwen!

Nodyn: Mae ein hardal ddosbarthu yn cynnwys: Bethesda, Gerlan, Carneddi, Rachub, Llanllechid, Tregarth, Sling, Mynydd Llandygai, Glasinfryn, Pentir, Rhiwlas a TalyBont.

Os hoffech werthu eich cynnyrch chi ar wefan Cadwyn Ogwen, llenwch y ffurflen ymholiad.

View Shopping Basket (0)

12/11/21

CHWILIO SAFLE


CAEL HYSBYSIAD

Derbyn gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y dyffryn...

DIOLCH I'N PRIF NODDWYR

Cynghorau Cymuned BethesdaC.L. JonesPartneaeth OgwenWelsh SlateZip World

Primary Sponsors