AmserAl

Clociau unigryw wedi eu cynhyrchu o lechen neu MDF wedi eu peintio ac ysgrythu.

Mae'r clociau llechen yn dathlu penblwydd 200 oed Bethesda eleni, ond gellir eu addasu at unrhyw achlysur a gyda unrhyw ysgrifen.

Mae'r clocia MDF wedi'u peintio ac yn gymorth i blant allu dweud yr amser yn Gymraeg, gellir nodi enw'r plentyn ac unrhyw logo/symbol y dymunwch.

Mae'n bosib gwneu clociau o wahannol ddefnyddiau (pren neu acrylig clir), cysylltwch i drafod.

Gellir gwneud clociau unigryw mewn defnyddiau gwahanol yn ogystal, cysylltwch i drafod eich anghenion.

Alun Davies

07761610808

alunpenrallt@gmail.com

View Shopping Basket (0)

12/11/21

CHWILIO SAFLE


CAEL HYSBYSIAD

Derbyn gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y dyffryn...

DIOLCH I'N PRIF NODDWYR

Cynghorau Cymuned BethesdaC.L. JonesPartneaeth OgwenWelsh SlateZip World

Primary Sponsors