Blas Lôn Las

Bwyd Lleol, Bwyd Da

Menter sy'n hybu bwyd lleol yn y gymuned yw Blas Lôn Las. Yma yn ein siop gymunedol leol cewch hyd i bob math o lysiau, planhigion a blodau, bara, wyau, llefrith a llawer mwy - gyda phwyslais ar gynnyrch o'r ardal. Mae gennym ni hefyd amryw o gawsiau lleol, bara o'r ardal ac amrywiaeth o gigoedd a chynnyrch ffres gan ffermwyr y cyffiniau, yn ogystal ac ystod eang o nwyddau sych, jam a siytni. Rydan ni ar agor bob dydd, gyda'r caffi hefyd yn darparu llu o ddanteithion cartref.

View Shopping Basket (0)

10/01/22

CHWILIO SAFLE


CAEL HYSBYSIAD

Derbyn gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y dyffryn...

DIOLCH I'N PRIF NODDWYR

Cynghorau Cymuned BethesdaC.L. JonesPartneaeth OgwenWelsh SlateZip World

Primary Sponsors