Bocs Llysiau

Blas Lôn Las

Bocs wythnosol yn cynnwys casgliad o lysiau, ffrwythau a salad lleol a thymhorol.

Bydd bocs arferol yn cynnwys 8-10 gwahanol fath o lysieuyn, boed hi'n daten, yn ddeilen neu'n rhywbeth arall! Da ni'n dethol ein cynnyrch yn ofalus gan ffermydd lleol, un ai ein fferm ein hunain neu'r rhai cyfagos yn dibynnu ar yr amser o'r flwyddyn, ac yn cefnogi dosbarthwyr lleol i ddarparu mwy o ddewis drwy'r tymhorau. Maent yn cynnwys cynnyrch sy'n addas ar y pryd, felly mae 'na wastad rhywbeth gwahanol.

Fel engrhaifft, gall y bocs gynnwys:

 • Llond llaw o foron
 • Taten felys
 • Corbwmpen (courgette)
 • Cennin
 • Cabatsien
 • Taten fawr
 • Nionyn
 • Tomaten
 • Bag o Fadarch
lysieuwyr
feganiaid

Pris

Stoc

Bocs Llysiau 1-2 o bobl £10.00 Digon o Stoc

Nodyn

Ar ol y 22ain o Fehefin, fydd y danfoniadau yn symyd i DDYDD IAU!


Gweld Basged Siopa (0)


Cyfarwyddiadau Archebu

 • Mae angen isafswm archeb o £10 i roi archeb.
 • Os na fyddwch i fewn i dderbyn eich archeb, bydd yn cael ei adael i chi. Nodwch leoliad diogel ac addas, e.e. porch, sied, garej ac ati.
 • Cyflwynwch eich archeb erbyn 12am ddydd Sul.
 • Bydd archebion yn cael eu prosesu fore Llun.
 • Bydd y cludo brynhawn Iau.

Gwybodaeth Gyflenwi

 • Mae ein hardal ddosbarthu yn cynnwys: Bethesda, Gerlan, Carneddi, Rachub, Llanllechid, Tregarth, Sling, Mynydd Llandygai, Glasinfryn, Pentir, Rhiwlas a TalyBont.
 • Y taliadau cludo yw £ 1 yr archeb.
 • Bydd danfoniadau brynhawn Mawrth.
 • Ar ol y 22ain o Fehefin, fydd y danfoniadau yn symyd i DDYDD IAU!

Eitemau a Edrychwyd yn Ddiweddar

item->title

26/10/20

CHWILIO SAFLE


CAEL HYSBYSIAD

Derbyn gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y dyffryn...

DIOLCH I'N PRIF NODDWYR

Cynghorau Cymuned BethesdaC.L. JonesPartneaeth OgwenWelsh SlateZip World

Primary Sponsors