Gorchudd Gwyneb Lliain

Blas Lôn Las

Gorchuddiau Gwyneb lliain wedi eu gwneud yn lleol gan Jacky McMahon, mewn amrywiaeth o batrymau lliwgar.

Yn dilyn canllawiau'r llywodraeth ar orchuddiau gwyneb, h.y. 3 haen.

Daw pob un wedi ei lapio'n unigol mewn plastig, efo cyfarwyddiadau ar sut i ddefnyddio.

Nodwch: Ni fwriadir y gorchuddiau gwyneb yma i'w defnyddio mewn cyd-destyn gofal iechyd. Tydyn nhw DDIM yn cyfri fel masgiau meddygol neu gyfarpar diogelu personol (PPE)

Dewisiadau Cynnyrch

Opsiynau

Pris

Stoc

Gorchudd Gwyneb Lliain - Canolig £4.00 Stoc Isel (x 8)
Gorchudd Gwyneb Lliain - Mawr (efo clip) £6.00 Stoc Isel (x 10)

Dewiswch Dewisiadau

Nodyn

Ar ol y 22ain o Fehefin, fydd y danfoniadau yn symyd i DDYDD IAU!


Gweld Basged Siopa (0)


Cyfarwyddiadau Archebu

  • Mae angen isafswm archeb o £10 i roi archeb.
  • Os na fyddwch i fewn i dderbyn eich archeb, bydd yn cael ei adael i chi. Nodwch leoliad diogel ac addas, e.e. porch, sied, garej ac ati.
  • Cyflwynwch eich archeb erbyn 12am ddydd Sul.
  • Bydd archebion yn cael eu prosesu fore Llun.
  • Bydd y cludo brynhawn Iau.

Gwybodaeth Gyflenwi

  • Mae ein hardal ddosbarthu yn cynnwys: Bethesda, Gerlan, Carneddi, Rachub, Llanllechid, Tregarth, Sling, Mynydd Llandygai, Glasinfryn, Pentir, Rhiwlas a TalyBont.
  • Y taliadau cludo yw £ 1 yr archeb.
  • Bydd danfoniadau brynhawn Mawrth.
  • Ar ol y 22ain o Fehefin, fydd y danfoniadau yn symyd i DDYDD IAU!

Eitemau a Edrychwyd yn Ddiweddar

item->title

14/11/20

CHWILIO SAFLE


CAEL HYSBYSIAD

Derbyn gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y dyffryn...

DIOLCH I'N PRIF NODDWYR

Cynghorau Cymuned BethesdaC.L. JonesPartneaeth OgwenWelsh SlateZip World

Primary Sponsors