CD - Anthem

Côr y Penrhyn

Recordiwyd Anthem yn 2011, mae'n cynnwys arlwy o'r traddodiadol i'r cyfoes, o'r crefyddol i'r gwerin, o dreftadaeth a diwylliant y capel Cymreig i ysblander brodorol De Affrica. Dyma gymharu'r baroc Ewropiaidd gyda rhythmau grymus y gân Negroaidd. Dyma gyfuno swn melfedaidd a chysurus Y Gymraeg gyda urddas yr hen Ladin.

Pris

Stoc

CD - Anthem Compact Disk £10.00 Digon o Stoc


Gweld Basged Siopa (0)


Cyfarwyddiadau Archebu

  • Mae angen £10 o isafswm i osod  archeb.
  • Os na fyddwch i fewn i dderbyn eich archeb, bydd yn cael ei adael i chi. Nodwch leoliad diogel ac addas, e.e. porch, sied, garej ac ati.
  • Gosodwch eich archeb cyn 12am ddydd Sul.
  • Bydd archebion yn cael eu prosesu fore Llun.
  • Bydd y cludo brynhawn Iau o gwmpas dau i chwech yh

Gwybodaeth Gyflenwi

  • Mae ein hardal ddosbarthu yn cynnwys: Bethesda, Gerlan, Carneddi, Rachub, Llanllechid, Tregarth, Sling, Mynydd Llandygai, Glasinfryn, Pentir, Rhiwlas a TalyBont.
  • Y taliadau cludo yw £ 1 yr archeb.
  • Bydd danfoniadau brynhawn dydd Iau

Eitemau a Edrychwyd yn Ddiweddar

item->title

14/06/20

CHWILIO SAFLE


CAEL HYSBYSIAD

Derbyn gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y dyffryn...

DIOLCH I'N PRIF NODDWYR

Cynghorau Cymuned BethesdaC.L. JonesPartneaeth OgwenWelsh SlateZip World

Primary Sponsors