CD - Gwlad

Côr y Penrhyn

Dyma ein CD diweddaraf sydd yn cynnwys cyfeiliant, nid yn unig gan Band Black Dyke, ond hefyd gan gerddorion talentog lleol; Patrick Rimes, Gwyn Owen ac Angharad Wyn Jones yn ogystal a chyfraniad yr actor Cymraeg enwog John Ogwen.

Rhestr Traciau:

 1. Mor Fawr Wyt Ti
 2. Y Ddau Wladgarwr
 3. Bring Him Home
 4. Cwyn y Gwynt
 5. Heriwn, Wynebwn y Wawr (gyda Black Dyke Band)
 6. My Little Welsh Home
 7. Tears in Heaven / Dagrau
 8. Cofio Crist
 9. O Ddwyfol Nos
 10. Battle Hymn of the Republic
 11. Moliannwn
 12. Tiroedd Ein Cof (gyda Black Dyke Band)

Pris

Stoc

CD - Gwlad £10.00 Digon o Stoc


Gweld Basged Siopa (0)


Cyfarwyddiadau Archebu

 • Mae angen £10 o isafswm i osod  archeb.
 • Os na fyddwch i fewn i dderbyn eich archeb, bydd yn cael ei adael i chi. Nodwch leoliad diogel ac addas, e.e. porch, sied, garej ac ati.
 • Gosodwch eich archeb cyn 12am ddydd Sul.
 • Bydd archebion yn cael eu prosesu fore Llun.
 • Bydd y cludo brynhawn Iau o gwmpas dau i chwech yh

Gwybodaeth Gyflenwi

 • Mae ein hardal ddosbarthu yn cynnwys: Bethesda, Gerlan, Carneddi, Rachub, Llanllechid, Tregarth, Sling, Mynydd Llandygai, Glasinfryn, Pentir, Rhiwlas a TalyBont.
 • Y taliadau cludo yw £ 1 yr archeb.
 • Bydd danfoniadau brynhawn dydd Iau

Eitemau a Edrychwyd yn Ddiweddar

item->title

13/12/20

CHWILIO SAFLE


CAEL HYSBYSIAD

Derbyn gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y dyffryn...

DIOLCH I'N PRIF NODDWYR

Cynghorau Cymuned BethesdaC.L. JonesPartneaeth OgwenWelsh SlateZip World

Primary Sponsors