Mwg - Llun y côr

Côr y Penrhyn

Mae ganddom stoc cyfyngiedig iawn o'r mygiau, rhai gyda llun y côr ac eraill gyda ysgrifen (gweler yr eitemmau eraill)

Mae'r ddau mwg yma gyda llun y côr y tu allan i Castell Penrhyn.

Stoc:

Llun 1 - 3 ar gael

Llun 2 - 6 ar gael

Pris

Stoc

Mwg - Llun y côr £4.00 Digon o Stoc


Gweld Basged Siopa (0)


Cyfarwyddiadau Archebu

  • Mae angen £10 o isafswm i osod  archeb.
  • Os na fyddwch i fewn i dderbyn eich archeb, bydd yn cael ei adael i chi. Nodwch leoliad diogel ac addas, e.e. porch, sied, garej ac ati.
  • Gosodwch eich archeb cyn 12am ddydd Sul.
  • Bydd archebion yn cael eu prosesu fore Llun.
  • Bydd y cludo brynhawn Iau o gwmpas dau i chwech yh

Gwybodaeth Gyflenwi

  • Mae ein hardal ddosbarthu yn cynnwys: Bethesda, Gerlan, Carneddi, Rachub, Llanllechid, Tregarth, Sling, Mynydd Llandygai, Glasinfryn, Pentir, Rhiwlas a TalyBont.
  • Y taliadau cludo yw £ 1 yr archeb.
  • Bydd danfoniadau brynhawn dydd Iau
Mwg - Llun y côr
Mwg - Llun y côr
Mwg - Llun y côr

Eitemau a Edrychwyd yn Ddiweddar

item->title

30/05/20

CHWILIO SAFLE


CAEL HYSBYSIAD

Derbyn gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y dyffryn...

DIOLCH I'N PRIF NODDWYR

Cynghorau Cymuned BethesdaC.L. JonesPartneaeth OgwenWelsh SlateZip World

Primary Sponsors