Brefu Bach

Cosyn Cymru

Brefu bach: Caws lactig bychan heb ei basteureiddio, mewn arddull tebyg i Chaource.

Mae gwead hufennog i hon, bron fel menyn - a mymryn o flâs lemon a madarch.

Caniateir i'r ceulion ddatblygu'n raddol bach, gyda'r mymryn lleiaf o geuled llysieuol gyda thrwyth ysgallen ynddi. Maent yn aeddfedu yn naturiol dros gyfnod o dri i saith wythnos, gyda phob caws unigol yn pwyso o leia 120 gram.

Enillydd Gwobr Aur a Phencampwr Caws Newydd yn British Cheese Awards 2016. Enillydd Gwobr Aur yn Artisan Cheese Awards 2019. Enillydd Gwobr Olivia Mills ar gyfer Rhagoriaeth, 2019.

Gwybodaeth Alergen:

 • Yn cynnwys llefrith.

Yn cynnwys

 • Llaeth (gan gynnwys lactos)
lysieuwyr

Pris

Stoc

Brefu Bach 120g (lleiafswm) £4.00 Digon o Stoc

Nodyn

Ar ol y 22ain o Fehefin, fydd y danfoniadau yn symyd i DDYDD IAU!


Gweld Basged Siopa (0)


Cyfarwyddiadau Archebu

 • Mae angen isafswm archeb o £10 i roi archeb.
 • Os na fyddwch i fewn i dderbyn eich archeb, bydd yn cael ei adael i chi. Nodwch leoliad diogel ac addas, e.e. porch, sied, garej ac ati.
 • Cyflwynwch eich archeb erbyn 12am ddydd Sul.
 • Bydd archebion yn cael eu prosesu fore Llun.
 • Bydd y cludo brynhawn Iau.

Gwybodaeth Gyflenwi

 • Mae ein hardal ddosbarthu yn cynnwys: Bethesda, Gerlan, Carneddi, Rachub, Llanllechid, Tregarth, Sling, Mynydd Llandygai, Glasinfryn, Pentir, Rhiwlas a TalyBont.
 • Y taliadau cludo yw £ 1 yr archeb.
 • Bydd danfoniadau brynhawn Mawrth.
 • Ar ol y 22ain o Fehefin, fydd y danfoniadau yn symyd i DDYDD IAU!

Eitemau a Edrychwyd yn Ddiweddar

item->title

27/11/20

CHWILIO SAFLE


CAEL HYSBYSIAD

Derbyn gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y dyffryn...

DIOLCH I'N PRIF NODDWYR

Cynghorau Cymuned BethesdaC.L. JonesPartneaeth OgwenWelsh SlateZip World

Primary Sponsors