Cwmni Bwyd Môr Y Fenai

Cwmni Bwyd Môr Menai Cyf/ The Menai Seafood Company Ltd

Y bwyd gorau wedi’i gyrchu’n ofalus o'r môr/The finest food carefully sourced from the sea.

Rydym yn falch iawn o’n lleoliad yng Ngogledd Cymru ac o’r ffaith ein bod ni’n darparu bwyd môr o Afon Menai gydag ymrwymiad i gyrchu’r amrywiaeth ehangaf a gorau o bysgod cragen a physgod asgell sydd gan y môr i'w cynnig. Yn ogystal â'n hamrywiaeth ffres o fwyd môr (cimychiaid, crancod coch, cregyn gleision, wystrys, draenogiaid y môr, mecryll, morleisiaid, lledod ac ati) a physgod mwg (eog, hadog, penwaig cochion, gravadlax), rydym yn darparu cynnyrch parod fel pâté, mousse a chawliau. Rydym yn defnyddio’r un cynhwysion o safon uchel mewn ryseitiau a grëwyd gyda'r Ganolfan Technoleg Bwyd, Coleg Llandrillo, yna’n eu paratoi a'u coginio yn ein cegin sgôr hylendid bwyd 5 seren ym Methesda.

Rydym wrthi'n adnewyddu hen swyddfa'r porthladd ym Mhorth Penrhyn ar Afon Menai. Hwn fydd ein pencadlys newydd erbyn haf 2020. Yn y cyfamser, rydym yn gweithredu o'n cegin ym Methesda (57 Stryd Fawr, Bethesda LL57 3AN) sydd ar agor bob dydd Mawrth a dydd Gwener 4-6pm.

View Shopping Basket (0)


The Menai Seafood Company Limited

Ffôn: +441248719099

Symudol: +447476300930

E-bost: mark@TheMenaiSeafoodCompany.co.uk

Gweld Manylion Busnes

28/11/21

CHWILIO SAFLE


CAEL HYSBYSIAD

Derbyn gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y dyffryn...

DIOLCH I'N PRIF NODDWYR

Cynghorau Cymuned BethesdaC.L. JonesPartneaeth OgwenWelsh SlateZip World

Primary Sponsors