Cynnyrch Chwarel Goch

Amrywiaeth o gatwadau, cordialau a cheuled wedi gwneud efo ffrwythau, llysiau a wyau o'r ardd yn Sling. Mêl o'n cychod gwenyn yn Sling a Bethesda. Planhigion a llysiau ar gael yn dymhorol. O dro i dro byddan ni'n pobi craceri surdoes (sy'n bartner perffaith i gawsiau Cosyn Cymru) felly cadwch lygad ar yr adran 'ecstras'!

Mae gan ein gegin dystysgrif glendid bwyd lefel 5, wedi ei gofrestru efo Cyngor Gwynedd.

NODYN ar Orffenaf 10fed (2020) Diolch i bawb sydd wedi bod yn prynnu'r cynnyrch. Dros y bythefnos neu dair wythnos nesaf, ni fyddaf yn gwerthu dim - dwi mor brysur yn cynhaeafu'r ffrwythau er mwyn paratoi cordials ag ati. Mi fydd y batch nesaf yn barod mewn cwpl o wythnosau, felly cadwch lygaid ar y wefan. Mae chytni yn cymeryd tipyn mwy o amser i aeddfedu, cwpl o fisoedd ar y lleiaf - ond mi bostiai yn y grwp Facebook 'Cadwyn Ogwen' pan fyddent yn barod. Diolch eto.

08/08/20

CHWILIO SAFLE


CAEL HYSBYSIAD

Derbyn gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y dyffryn...

DIOLCH I'N PRIF NODDWYR

Cynghorau Cymuned BethesdaC.L. JonesPartneaeth OgwenWelsh SlateZip World

Primary Sponsors