'Shocker' Afal, Turmeric a Sinsir

Cynnyrch Chwarel Goch

Shoc eich bywyd - i chi a'ch system imiwnedd!

Da ni'n gwasgu dim ond tair cynhwysyn (Afal organig, gwraidd turmeric organig, a gwraidd sinsir organig) i wneud yr elicsir euraidd yma. Mae'n siwr o'ch sbarduno allan o'r gwely ben bore, neu drwy'r gwymp fach anochel ganol pnawn. Gallwch ei yfed fel 'shot' neu ei gymysgu efo sudd neu ddwr berwedig.

Rhybudd - mae hwn yn brathu!

Ar gael mewn poteli 'clip-top' 250ml

Ar ol agor, cadwch hi yn yr oergell, a'i orffen o fewn 5 diwrnod.

Yn cynnwys

  • Gweithgynhyrchir ar safle sy'n cynnwys cnau
lysieuwyr
feganiaid

Pris

Stoc

'Shocker' Afal, Turmeric a Sinsir Shocker Afal Turmeric a Sinsir £5.50 Stoc Isel (x 4)

Nodyn

Ar ol y 22ain o Fehefin, fydd y danfoniadau yn symyd i DDYDD IAU!


Gweld Basged Siopa (0)


Cyfarwyddiadau Archebu

  • Mae angen isafswm archeb o £10 i roi archeb.
  • Os na fyddwch i fewn i dderbyn eich archeb, bydd yn cael ei adael i chi. Nodwch leoliad diogel ac addas, e.e. porch, sied, garej ac ati.
  • Cyflwynwch eich archeb erbyn 12am ddydd Sul.
  • Bydd archebion yn cael eu prosesu fore Llun.
  • Bydd y cludo brynhawn Iau.

Gwybodaeth Gyflenwi

  • Mae ein hardal ddosbarthu yn cynnwys: Bethesda, Gerlan, Carneddi, Rachub, Llanllechid, Tregarth, Sling, Mynydd Llandygai, Glasinfryn, Pentir, Rhiwlas a TalyBont.
  • Y taliadau cludo yw £ 1 yr archeb.
  • Bydd danfoniadau brynhawn Mawrth.
  • Ar ol y 22ain o Fehefin, fydd y danfoniadau yn symyd i DDYDD IAU!

Eitemau a Edrychwyd yn Ddiweddar

item->title

29/11/20

CHWILIO SAFLE


CAEL HYSBYSIAD

Derbyn gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y dyffryn...

DIOLCH I'N PRIF NODDWYR

Cynghorau Cymuned BethesdaC.L. JonesPartneaeth OgwenWelsh SlateZip World

Primary Sponsors