Sgraff Diderfyn - Hir

Inc Pinc

Cadwch yn gynnes gyda'r sgarffiau/snood yma sy'n ddigon hir (140cm) i lapio ddwywaith o amgylch eich gwddf.
Dewis o 6 lliw - nodwch os gwelwch yn dda y gall amrywiaeth fechan fod yn y lliwiau yn y lluniau am resymau technegol. Mae'r lluniau mor driw i'r lliwiau go iawn a phosib!
Wedi eu gwneud o jersey meddal a chynnes y gellir ei olchi.
Golchi yn y peiriant ar 30°C, peidiwch a'i sychu yn y peiriant tymbl.

Mwy o luniau yn dangos yn fersiwn 'byr' o'r sgarff, ac yn dangos y gwahanol liwiau, ar waelod y dudalen hon.

Dewisiadau Cynnyrch

Opsiynau

Pris

Stoc

Piws Cynnes £18.00 Allan o Stoc
Indigo £18.00 Stoc Isel (x 5)
Llwyd Tywyll £18.00 Stoc Isel (x 5)
Gwyrddlas Golau £18.00 Stoc Isel (x 5)
Pinc/llwyd Golau £18.00 Stoc Isel (x 5)

Dewiswch Dewisiadau


Gweld Basged Siopa (0)


Cyfarwyddiadau Archebu

  • Mae angen £10 o isafswm i osod  archeb.
  • Os na fyddwch i fewn i dderbyn eich archeb, bydd yn cael ei adael i chi. Nodwch leoliad diogel ac addas, e.e. porch, sied, garej ac ati.
  • Gosodwch eich archeb cyn 12am ddydd Sul.
  • Bydd archebion yn cael eu prosesu fore Llun.
  • Bydd y cludo brynhawn Iau o gwmpas dau i chwech yh

Gwybodaeth Gyflenwi

  • Mae ein hardal ddosbarthu yn cynnwys: Bethesda, Gerlan, Carneddi, Rachub, Llanllechid, Tregarth, Sling, Mynydd Llandygai, Glasinfryn, Pentir, Rhiwlas a TalyBont.
  • Y taliadau cludo yw £ 1 yr archeb.
  • Bydd danfoniadau brynhawn dydd Iau
Sgraff Diderfyn - Hir
Sgraff Diderfyn - Hir
Sgraff Diderfyn - Hir
Sgraff Diderfyn - Hir
Sgraff Diderfyn - Hir
Sgraff Diderfyn - Hir
Sgraff Diderfyn - Hir

Eitemau a Edrychwyd yn Ddiweddar

item->title

27/11/21

CHWILIO SAFLE


CAEL HYSBYSIAD

Derbyn gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y dyffryn...

DIOLCH I'N PRIF NODDWYR

Cynghorau Cymuned BethesdaC.L. JonesPartneaeth OgwenWelsh SlateZip World

Primary Sponsors