3 Cerdyn 'Penblwydd Hapus' Cymysg

Inc Pinc

Pecyn o 3 cerdyn 'penblwydd hapus' - 3 cynllun gwahanol.
1 cerdyn wedi ei wnio, gyda'r geiriau 'wehei...penblwydd hapus!'.
1 cerdyn cynllun balwns 'penblwydd hapus'.
1 cerdyn 'gwe' pinc 'penblwydd hapus'
Cerdyn gwyn â gwead ynddo - 105x152mm - ac amlenni gwyn a choch.

Arbed 30c o'i gymharu â'u prynu'n unigol!

Mae rhagor o luniau ar waelod y dudalen hon.

Pris

Stoc

3 Cerdyn 'Penblwydd Hapus' Cymysg £7.50 Stoc Isel (x 3)


Gweld Basged Siopa (0)


Cyfarwyddiadau Archebu

  • Mae angen £10 o isafswm i osod  archeb.
  • Os na fyddwch i fewn i dderbyn eich archeb, bydd yn cael ei adael i chi. Nodwch leoliad diogel ac addas, e.e. porch, sied, garej ac ati.
  • Gosodwch eich archeb cyn 12am ddydd Sul.
  • Bydd archebion yn cael eu prosesu fore Llun.
  • Bydd y cludo brynhawn Iau o gwmpas dau i chwech yh

Gwybodaeth Gyflenwi

  • Mae ein hardal ddosbarthu yn cynnwys: Bethesda, Gerlan, Carneddi, Rachub, Llanllechid, Tregarth, Sling, Mynydd Llandygai, Glasinfryn, Pentir, Rhiwlas a TalyBont.
  • Y taliadau cludo yw £ 1 yr archeb.
  • Bydd danfoniadau brynhawn dydd Iau
3 Cerdyn
3 Cerdyn
3 Cerdyn
3 Cerdyn

Eitemau a Edrychwyd yn Ddiweddar

item->title

11/05/22

CHWILIO SAFLE


CAEL HYSBYSIAD

Derbyn gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y dyffryn...

DIOLCH I'N PRIF NODDWYR

Cynghorau Cymuned BethesdaC.L. JonesPartneaeth OgwenWelsh SlateZip World

Primary Sponsors