3 cerdyn cymysg Mab Bach

Inc Pinc

Pecyn o 3 cerdyn o 3 cynllun gwahanol wedi eu gwneud â llaw yn dathlu genedigaeth mab.

2 gynllun ar gerdyn gwyn â gwead ynddo - 105x152mm - ag amlenni gwyn.
1 cerdyn wedi ei wnio, gyda'r geiriau 'wehei...mab bach!'.
1 cerdyn 'gwe' glas gyda'r geiriau 'mab bach'

1 cynllun ar gerdyn gwyn NAPM wedi ei ailgylchu gyda cherrig disglair ac amlen arian. Cyfarchiad - 'Llongyfarchiadau ar Enedigaeth eich Mab'.

Ni fydd yn cardiau wedi eu pecynnu mewn amlen blastig.

Arbed 40c o'i gymharu â'u prynu'n unigol!

Rhagor o luniau ar waelod y dudalen hon.

Pris

Stoc

3 cerdyn cymysg Mab Bach £7.50 Digon o Stoc


Gweld Basged Siopa (0)


Cyfarwyddiadau Archebu

  • Mae angen £10 o isafswm i osod  archeb.
  • Os na fyddwch i fewn i dderbyn eich archeb, bydd yn cael ei adael i chi. Nodwch leoliad diogel ac addas, e.e. porch, sied, garej ac ati.
  • Gosodwch eich archeb cyn 12am ddydd Sul.
  • Bydd archebion yn cael eu prosesu fore Llun.
  • Bydd y cludo brynhawn Iau o gwmpas dau i chwech yh

Gwybodaeth Gyflenwi

  • Mae ein hardal ddosbarthu yn cynnwys: Bethesda, Gerlan, Carneddi, Rachub, Llanllechid, Tregarth, Sling, Mynydd Llandygai, Glasinfryn, Pentir, Rhiwlas a TalyBont.
  • Y taliadau cludo yw £ 1 yr archeb.
  • Bydd danfoniadau brynhawn dydd Iau
3 cerdyn cymysg Mab Bach
3 cerdyn cymysg Mab Bach
3 cerdyn cymysg Mab Bach

Eitemau a Edrychwyd yn Ddiweddar

item->title

25/07/21

CHWILIO SAFLE


CAEL HYSBYSIAD

Derbyn gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y dyffryn...

DIOLCH I'N PRIF NODDWYR

Cynghorau Cymuned BethesdaC.L. JonesPartneaeth OgwenWelsh SlateZip World

Primary Sponsors