Cardiau Sul y Tadau

Inc Pinc

Cardiau wedi eu gwneud â llaw. Cerdyn lliw gwyn gydag addurn wedi ei wnio, ei ddarlunio neu ei beintio â llaw.

Maint y cerdyn - 105x152mm.

Amlen wen neu arian.

Mae rhagor o luniau ar waelod y dudalen hon.

Arbed plastig! - cerdyn ac amlen yn unig, heb orchudd arddangos plastig.

Dewisiadau Cynnyrch

Opsiynau

Pris

Stoc

Wehei i dad gorau'r byd £2.60 Stoc Isel (x 10)
Sul y Tadau Hapus - sgwar bach gwyrdd £2.30 Stoc Isel (x 9)
Sul y Tadau Hapus - ffenest las £2.60 Stoc Isel (x 8)

Dewiswch Dewisiadau


Gweld Basged Siopa (0)


Cyfarwyddiadau Archebu

  • Mae angen £10 o isafswm i osod  archeb.
  • Os na fyddwch i fewn i dderbyn eich archeb, bydd yn cael ei adael i chi. Nodwch leoliad diogel ac addas, e.e. porch, sied, garej ac ati.
  • Gosodwch eich archeb cyn 12am ddydd Sul.
  • Bydd archebion yn cael eu prosesu fore Llun.
  • Bydd y cludo brynhawn Iau o gwmpas dau i chwech yh

Gwybodaeth Gyflenwi

  • Mae ein hardal ddosbarthu yn cynnwys: Bethesda, Gerlan, Carneddi, Rachub, Llanllechid, Tregarth, Sling, Mynydd Llandygai, Glasinfryn, Pentir, Rhiwlas a TalyBont.
  • Y taliadau cludo yw £ 1 yr archeb.
  • Bydd danfoniadau brynhawn dydd Iau
Cardiau Sul y Tadau
Cardiau Sul y Tadau
Cardiau Sul y Tadau
Cardiau Sul y Tadau
Cardiau Sul y Tadau
Cardiau Sul y Tadau

Eitemau a Edrychwyd yn Ddiweddar

item->title

12/06/21

CHWILIO SAFLE


CAEL HYSBYSIAD

Derbyn gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y dyffryn...

DIOLCH I'N PRIF NODDWYR

Cynghorau Cymuned BethesdaC.L. JonesPartneaeth OgwenWelsh SlateZip World

Primary Sponsors