Pecyn Diolch yn Fawr - Pinc & Glas

Inc Pinc

Cerdyn 'penblwydd hapus' wedi ei wneud â llaw, a chlustog cotwm wedi ei llenwi hefo lafant, gyda rhuban i'w hongian.


Cerdyn - 105x152mm, addurn ffelt a chotwm, ac amlen kraft wedi ei ailgylchu.
Clustog lafant - cotwm gyda botwm bychan. Tua 125x105mm.


Arbed 20c drwy brynu 2 eitem gyda'i gilydd!

Pris

Stoc

Pecyn Diolch yn Fawr - Pinc & Glas £8.50 Digon o Stoc


Gweld Basged Siopa (0)


Cyfarwyddiadau Archebu

  • Mae angen £10 o isafswm i osod  archeb.
  • Os na fyddwch i fewn i dderbyn eich archeb, bydd yn cael ei adael i chi. Nodwch leoliad diogel ac addas, e.e. porch, sied, garej ac ati.
  • Gosodwch eich archeb cyn 12am ddydd Sul.
  • Bydd archebion yn cael eu prosesu fore Llun.
  • Bydd y cludo brynhawn Iau o gwmpas dau i chwech yh

Gwybodaeth Gyflenwi

  • Mae ein hardal ddosbarthu yn cynnwys: Bethesda, Gerlan, Carneddi, Rachub, Llanllechid, Tregarth, Sling, Mynydd Llandygai, Glasinfryn, Pentir, Rhiwlas a TalyBont.
  • Y taliadau cludo yw £ 1 yr archeb.
  • Bydd danfoniadau brynhawn dydd Iau
Pecyn Diolch yn Fawr - Pinc & Glas
Pecyn Diolch yn Fawr - Pinc & Glas
Pecyn Diolch yn Fawr - Pinc & Glas
Pecyn Diolch yn Fawr - Pinc & Glas

Eitemau a Edrychwyd yn Ddiweddar

item->title

03/07/21

CHWILIO SAFLE


CAEL HYSBYSIAD

Derbyn gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y dyffryn...

DIOLCH I'N PRIF NODDWYR

Cynghorau Cymuned BethesdaC.L. JonesPartneaeth OgwenWelsh SlateZip World

Primary Sponsors