Cerdyn 'Merch Fach'

Inc Pinc

Cerdyn lliw hufen golau - 105x152mm, addurn o ffelt a chotwm wedi ei wnio, ac amlen frown wedi ei hailgylchu.

Gallwch ychwanegu enw personol i'r cerdyn am ddim cost ychwanegol. Ar ôl gosod eich archeb anfonwch ebost at post@incpinc.cymru gyda'r manylion yma plis - eich enw chi / pa gerdyn sydd angen ei bersonoleiddio (ee. merch fach) / yr enw neu enwau yr hoffech ar y cerdyn. Diolch!

Rhagor o luniau ar waelod y dudalen.


Arbed plastig! - cerdyn ac amlen yn unig, heb orchudd arddangos plastig

Pris

Stoc

Cerdyn 'Merch Fach' £2.70 Digon o Stoc

Dewiswch Dewisiadau


Gweld Basged Siopa (0)


Cyfarwyddiadau Archebu

  • Mae angen £10 o isafswm i osod  archeb.
  • Os na fyddwch i fewn i dderbyn eich archeb, bydd yn cael ei adael i chi. Nodwch leoliad diogel ac addas, e.e. porch, sied, garej ac ati.
  • Gosodwch eich archeb cyn 12am ddydd Sul.
  • Bydd archebion yn cael eu prosesu fore Llun.
  • Bydd y cludo brynhawn Iau o gwmpas dau i chwech yh

Gwybodaeth Gyflenwi

  • Mae ein hardal ddosbarthu yn cynnwys: Bethesda, Gerlan, Carneddi, Rachub, Llanllechid, Tregarth, Sling, Mynydd Llandygai, Glasinfryn, Pentir, Rhiwlas a TalyBont.
  • Y taliadau cludo yw £ 1 yr archeb.
  • Bydd danfoniadau brynhawn dydd Iau
Cerdyn
Cerdyn
Cerdyn

Eitemau a Edrychwyd yn Ddiweddar

item->title

30/07/21

CHWILIO SAFLE


CAEL HYSBYSIAD

Derbyn gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y dyffryn...

DIOLCH I'N PRIF NODDWYR

Cynghorau Cymuned BethesdaC.L. JonesPartneaeth OgwenWelsh SlateZip World

Primary Sponsors