Pecyn cymysg o 10 o gardiau cyfarch

Inc Pinc

Pecyn o 10 cerdyn - 9 cynllun gwahanol ar gyfer y rhan fwyaf o achlysuron:
4 x penblwydd
2 x genedigaeth (mab a merch)
1 x dymuniadau gorau
1 x diolch o galon
2 x yn meddwl amdanoch.

Cerdyn gwyn â gwead ynddo - 105x152mm, ac amlenni o liwiau amrywiol.
Pob un gydag addurn 'teilsen' 30x30mm wedi ei ddarlunio â llaw.

Drwy brynu pecyn rydych yn arbed £3.00 ar bris eu prynu'n unigol!

Rhagor o luniau ar waelod y dudalen.

Pris

Stoc

Pecyn cymysg o 10 o gardiau cyfarch PECYN10-20 £20.00 Digon o Stoc


Gweld Basged Siopa (0)


Cyfarwyddiadau Archebu

  • Mae angen £10 o isafswm i osod  archeb.
  • Os na fyddwch i fewn i dderbyn eich archeb, bydd yn cael ei adael i chi. Nodwch leoliad diogel ac addas, e.e. porch, sied, garej ac ati.
  • Gosodwch eich archeb cyn 12am ddydd Sul.
  • Bydd archebion yn cael eu prosesu fore Llun.
  • Bydd y cludo brynhawn Iau o gwmpas dau i chwech yh

Gwybodaeth Gyflenwi

  • Mae ein hardal ddosbarthu yn cynnwys: Bethesda, Gerlan, Carneddi, Rachub, Llanllechid, Tregarth, Sling, Mynydd Llandygai, Glasinfryn, Pentir, Rhiwlas a TalyBont.
  • Y taliadau cludo yw £ 1 yr archeb.
  • Bydd danfoniadau brynhawn dydd Iau
Pecyn cymysg o 10 o gardiau cyfarch
Pecyn cymysg o 10 o gardiau cyfarch
Pecyn cymysg o 10 o gardiau cyfarch
Pecyn cymysg o 10 o gardiau cyfarch
Pecyn cymysg o 10 o gardiau cyfarch

Eitemau a Edrychwyd yn Ddiweddar

item->title

19/03/21

CHWILIO SAFLE


CAEL HYSBYSIAD

Derbyn gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y dyffryn...

DIOLCH I'N PRIF NODDWYR

Cynghorau Cymuned BethesdaC.L. JonesPartneaeth OgwenWelsh SlateZip World

Primary Sponsors