Kefir Llefrith Buwch 500ml

Kefir Cymru

Mae’r perfedd dynol yn system micro o facteria sy’n cael ei hadnabod yn gyffredin fel “bïom perfedd”. O’i adael i fod, bydd y bïom perfedd yn cynnwys cydbwysedd iach o facteria sy’n cefnogi imiwnedd. Er hynny, mae bwyd wedi’i brosesu, siwgr, rhai meddyginiaethau a straen yn gallu amharu ar gydbwysedd y bïom ac, yn ei dro, gall hyn gyfrannu at lawer o glefydau awto-imiwnedd mewn poblogaethau dynol modern.

Gall yfed kefir llefrith buwch bob dydd helpu i adfer amrywiaeth a chydbwysedd bacterol ym mïom eich perfedd ac mae tystiolaeth gynyddol ar gael sy’n awgrymu bod mwy o amrywiaeth yn y bacteria yn eich bïom yn fwy llesol i’ch iechyd chi.

Mae ein kefir ni’n cael ei wneud gan ddefnyddio grawn byw a llefrith heb fod yn homogenaidd. Gall rhai pobl sydd fel arfer methu cymryd 'lactose' yfed kefir.

Mae kefir yn gynnyrch byw (yn debyg i iogwrt byw) sy’n dal ati i eplesu. Oherwydd hyn, mae’n debygol o wahanu wrth gael ei gludo, neu os ydi’ch cludwr chi wedi gadael eich kefir ar garreg eich drws. Pan mae hyn yn digwydd, ni fydd yn amharu ar ei effeithiolrwydd na’i flas. Y cyfan sydd raid i chi ei wneud ydi ysgwyd y botel (neu gyfuno’r cynnwys) a’i rhoi yn yr oergell am ychydig oriau cyn yfed y kefir.

Fel diod wedi’i eplesu, bydd eich kefir yn eithaf pefriog a bydd yn parhau i eplesu ryw ychydig yn y botel. Rydyn ni wedi gadael ychydig o le yn nhop eich potel i ganiatáu ar gyfer hyn ond os ydi eich kefir chi wedi bod yn sefyll am amser hir, cymerwch ofal wrth agor y botel, oherwydd fe all y pwysedd fod wedi crynhoi mwy na’r arfer ac efallai y bydd y caead yn neidio oddi ar y botel!

Yn cynnwys

  • Llaeth (gan gynnwys lactos)
lysieuwyr

Pris

Stoc

Kefir Llefrith Buwch 500ml 500ml potel o kefir plaen di-siwgr £7.00 Digon o Stoc

Nodyn

Ar ol y 22ain o Fehefin, fydd y danfoniadau yn symyd i DDYDD IAU!


Gweld Basged Siopa (0)


Cyfarwyddiadau Archebu

  • Mae angen isafswm archeb o £10 i roi archeb.
  • Os na fyddwch i fewn i dderbyn eich archeb, bydd yn cael ei adael i chi. Nodwch leoliad diogel ac addas, e.e. porch, sied, garej ac ati.
  • Cyflwynwch eich archeb erbyn 12am ddydd Sul.
  • Bydd archebion yn cael eu prosesu fore Llun.
  • Bydd y cludo brynhawn Iau.

Gwybodaeth Gyflenwi

  • Mae ein hardal ddosbarthu yn cynnwys: Bethesda, Gerlan, Carneddi, Rachub, Llanllechid, Tregarth, Sling, Mynydd Llandygai, Glasinfryn, Pentir, Rhiwlas a TalyBont.
  • Y taliadau cludo yw £ 1 yr archeb.
  • Bydd danfoniadau brynhawn Mawrth.
  • Ar ol y 22ain o Fehefin, fydd y danfoniadau yn symyd i DDYDD IAU!

Eitemau a Edrychwyd yn Ddiweddar

item->title

18/10/20

CHWILIO SAFLE


CAEL HYSBYSIAD

Derbyn gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y dyffryn...

DIOLCH I'N PRIF NODDWYR

Cynghorau Cymuned BethesdaC.L. JonesPartneaeth OgwenWelsh SlateZip World

Primary Sponsors