Crefftau Gelli

Dechreuodd Gwenno Jones ei busnes wrth neud fframiau geiriau tua 3 mlynedd yn ol a gwerthu adeg y Nadolig mewn ffeiriau.

Dwi wrth fy modd gyda'r patrwm brethyn cymraeg ond yn gwybod fod o mor ddrud a gweld hwn yn ffordd fforddiadwy o gael y nwyddau.

Cefais fy ngeni an magu yn Groeslon, ger Caernarfon a mi fues I yn gweithio yn Ysbyty Gwynedd am 17 o flynyddoedd fel ysgrifennyddes feddygol. Bellach, wedi priodi ffarmwr ac yn byw yn Glanrafon ger Bala ac yn fam I dair o ferched, Lois, Cadi a Erin sydd yn 16, 14 a 13 oed.

21/05/20

CHWILIO SAFLE


CAEL HYSBYSIAD

Derbyn gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y dyffryn...

DIOLCH I'N PRIF NODDWYR

Cynghorau Cymuned BethesdaC.L. JonesPartneaeth OgwenWelsh SlateZip World

Primary Sponsors