Anelu Aim Higher

Y cymhelliant tu ôl i Anelu yw darparu gweithgareddau diogel, proffesiynol a chyfeillgar yn Eryri Gogledd Cymru. Rydyn ni'n angerddol am ddarparu profiadau o ansawdd i bobl ac rydyn ni'n credu y dylai'r awyr agored gynnig cyfleoedd i bawb wrth barchu'r amgylchedd, cymunedau lleol a'r ardaloedd hyfryd rydyn ni'n byw ac yn gweithio ynddo!

Rydym yn cynnig cyrsiau llywio, cyrsiau sgiliau mynydd a bryn i'r rhai sy'n dymuno bod yn fwy annibynnol ac i'r rhai sy'n anelu at uchder - sgramblo a dringo.

Mae ein sesiynau gwyllt grefft tair awr yn boblogaidd gyda grwpiau bach ac yn ffordd wych o gyfuno gweithgaredd boreol gyda thaith gerdded leol efallai o amgylch Bethesda ac amdan un o’r caffis neu’r tafarndai yn y prynhawn!

Dros gyfnod y gaeaf rydym yn cynnal cyrsiau sgiliau gaeaf yn Eryri sy’n gyrsiau sylfaen perffaith ar gyfer cerddwyr mynydd rheolaidd sydd eisiau gwella eu sgiliau a mentro ar gopaon sydd wedi’u gorchuddio ag eira.

Darperir ar gyfer digwyddiadau elusennol hefyd yn ogystal â thywysydd preifat, diwrnodau pwrpasol a grwpiau ysgol ac ieuenctid.

Perchennog Anelu yw Stephen Jones, sydd gyda cymhwyster Arweinydd Mynydd Haf a Gaeaf, Hyfforddwr Wylltgrefft a Hyfforddwr Dringo Creigiau. Mae'r holl staff sy'n gweithio i'r cwmni yn brofiadol, yn gymwysedig, wedi'u hyswirio ac mae ganddynt gymhwyster Cymorth Cyntaf.

Rydym yn ddarparwr awdurdodedig o dan yr Awdurdod Trwyddedu Gweithgaredd Antur (AALA), sy'n caniatáu inni gynnig gweithgareddau anturus i rai dan 18 oed gan gynnwys ysgolion, grwpiau ieuenctid, grwpiau sgowtiaid a theuluoedd.

Mae enw ein cwmni yn ddwyieithog - Anelu yw'r fersiwn Gymraeg wedi'i chyfuno â'r Saesneg: Aim Higher. Fel cwmni lleol sy'n gweithio yng Ngogledd Cymru, mae ein holl staff yn lleol ac yn ddwyieithog sy'n dangos ein parodrwydd i fuddsoddi mewn pobl leol sydd yn ei dro yn cyfrannu at eu cymunedau lleol.

Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth neu i sgwrsio am sut y gallwn drefnu eich antur nesaf yng Ngogledd Cymru.

Manylion Cyswllt

Enw Busnes Anelu Aim Higher
Cyfeiriad

Tregarth, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 4NT

Enw Cyswllt Stephen Jones
Amseroedd Agoriadol
Dydd Llun:
8-6
Dydd Mawrth:
8-6
Dydd Mercher:
8-6
Dydd Iau:
8-6
Dydd Gwener:
8-6
Dydd Sadwrn:
8-5
Dydd Sul:
8-5
Dewisiadau Talu BACS
Arian Parod
Gwiriwch
Cerdyn Credyd / Debyd
Ffôn +447877902624
Symudol +447877902624
E-bost E-bost
Gwefan Gweld
FaceBook Gweld
Instagram Gweld
Twitter Gweld

Map Lleoliad

Oriel

Anelu Aim Higher
Anelu Aim Higher
Anelu Aim Higher
Anelu Aim Higher
Anelu Aim Higher
Anelu Aim Higher
Anelu Aim Higher
Anelu Aim Higher
Anelu Aim Higher
Anelu Aim Higher
Anelu Aim Higher
Anelu Aim Higher
Anelu Aim Higher
Anelu Aim Higher
Anelu Aim Higher
Anelu Aim Higher
Anelu Aim Higher
Anelu Aim Higher

19/10/22

CHWILIO SAFLE


CAEL HYSBYSIAD

Derbyn gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y dyffryn...

DIOLCH I'N PRIF NODDWYR

Cynghorau Cymuned BethesdaC.L. JonesPartneaeth OgwenWelsh SlateZip World

Primary Sponsors