Tŷ 19

Bwthyn chwarelwr traddodiadol ar gyrion pentref Bethesda yw Tŷ 19, yn sefyll dim
ond tafliad cerrig o Barc Cenedlaethol Eryi lle mae’r gwyllt a’r distaw yn cadw
cwmpeini agos.

Mae’n cynnig llety i rhwng 2 a 4 o bobl, yn ddelfrydol i gwpwl ond hefyd yn dda i riant
neu deulu efo plant.

I ddarganfod tirwedd a diwylliant dyffrynnoedd llechi gogledd Cymru, nid oes angen
gyrru’n bell gan fod rhai o lecynnau brafiaf Eryri ar ein stepan drws. Mae gennym ni
gwt i chi storio eich beiciau neu eich sgidiau cerdded ar ôl diwrnod yn yr awyr iach,
yn ymweld â chylchoedd cerrig yr Oes Efydd, dilyn hen lwybrau, crwydro’r pentrefi,
neu ddarganfod diwydiant a diwylliant y chwareli llechi.

Awyddus i ddysgu mwy am hanes a natur ein hardal? Rydym y cynnig teithiau
cerdded tywys i ffwrdd o’r atyniadau poblogaidd a’r copaon prysur.
Yn ôl yn Nhŷ 19, bydd croeso i chi ymlacio yn yr ardd llawn bywyd gwyllt neu o flaen
tân coed.

Mae ein cegin â phopeth yr ydych chi angen i greu pryd o fwyd blasus o gynnyrch
ffres. Byddwch yn siŵr o ffeindio rhywbeth at eich dant gan ein cynhyrchwyr lleol ym
marchnadoedd a siopau bach y cyffiniau.


Manylion eraill:

  • Parcio am ddim
  • Dim ysmygu
  • Dim cŵn nac anifeiliaid eraill


Yn ein bwthyn gwyliau, hoffwn i’r hyn dan ni’n ei wneud gael effaith positif ar yr
amgylchedd ac ar bobl, yn lleol ac ar draws y byd. Ceisiwn ddefnyddio deunyddiau a
chynnyrch sy’n hawdd i ailddefnyddio neu i ailgylchu. Rydym yn annog arfer da
amgylcheddol a thegwch, gwella drwy sgiliau a chydweithio, ac yn gyffredinol byw
gyda’n gilydd yn gymdogion da. Dymunwn sicrhau bod twristiaeth yn ein hardal yn
cyfrannu at ddatblygu cynaliadwy gweithgareddau a chymunedau o’n hamgylch.

Manylion

Enw Busnes Tŷ 19
Cyfeiriad

Stryd Fawr

Rachub

Bethesda

Enw Cyswllt Judith Kaufmann
Dewisiadau Talu BACS
Arian Parod
Gwiriwch
Ffôn +441248 605003
Symudol +447967 115508
E-bost E-bost
FaceBook Gweld

Oriel

Tŷ 19
Tŷ 19
Tŷ 19
Tŷ 19
Tŷ 19
Tŷ 19
Tŷ 19
Tŷ 19
Tŷ 19
Tŷ 19
Tŷ 19

Map Lleoliad

19/12/20

CHWILIO SAFLE


CAEL HYSBYSIAD

Derbyn gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y dyffryn...

DIOLCH I'N PRIF NODDWYR

Cynghorau Cymuned BethesdaC.L. JonesPartneaeth OgwenWelsh SlateZip World

Primary Sponsors