Byncws a Fflat y Fic

Bynciau a fflat â chyfarpar da modern uwchben tafarn brysur yn y pentref. Rydym yng nghanol Bethesda, yn swatio ym mynyddoedd dramatig y Carneddau, ger afon hardd Ogwen. O'r lleoliad canolog hwn, gallwch herio eich hun i ddringo'r mynyddoedd, cerdded y llwybrau bryniau a choedwigoedd, beicio ar hyd ffyrdd gwledig troellog, neu brofi rhuthr adrenalin ZipWorld ac antur TreeTop.

Mae'r bynty yn ffinio â Neuadd Ogwen, y ganolfan gelfyddydau gymunedol a'r lleoliad cerddoriaeth. Lle delfrydol i grwpiau sy'n chwilio am rywle bywiog i aros ar ôl ymweld â ZipWorld Bethesda, heicio neu ddringo yn Eryri, neu ar ôl GIG yn Neuadd Ogwen. Mae'r Bynty yn cynnwys ystafelloedd bynciau modern, cegin sydd wedi'i gosod yn dda ac sydd â chyfarpar da, ystafell wlyb/sych gyda chyfleusterau golchi dillad a storfa ddiogel ar gyfer beiciau am ddim.

Mae gennym WiFi am ddim hefyd, gwasanaeth gwennol defnyddiol a pharcio arddangos tâl cyfleus gerllaw.

NODWCH NAD YDYM YN DERBYN ARCHEBION GAN DEULUOEDD Â PHLANT.

Mae'r bynty, y dafarn a neuadd Ogwen i gyd yn eiddo i Tabernacl (Bethesda) Cyf, cydweithfa ddi-elw lleol. Mae'r arian a wnawn o'r byntai a'r dafarn yn helpu i gynnal a datblygu'r ganolfan gelfyddydau gymunedol.

Gall gwesteion sy'n cael mynediad at y gegin/ystafell fyw a rennir, pethau eraill i'w Nodwch ddod â'ch bagiau cysgu a'ch tywelion eich hun, gan mai dim ond dalen osod, gobennydd a gobennydd.

Manylion

Cyfeiriad

Y Fictoria, High St, Bethesda, Bangor LL57 3AN

Ffôn +441248600997
E-bost E-bost
Gwefan Gweld

Oriel

Byncws a Fflat y Fic
Byncws a Fflat y Fic
Byncws a Fflat y Fic
Byncws a Fflat y Fic
Byncws a Fflat y Fic
Byncws a Fflat y Fic
Byncws a Fflat y Fic
Byncws a Fflat y Fic
Byncws a Fflat y Fic
Byncws a Fflat y Fic
Byncws a Fflat y Fic
Byncws a Fflat y Fic
Byncws a Fflat y Fic
Byncws a Fflat y Fic
Byncws a Fflat y Fic
Byncws a Fflat y Fic
Byncws a Fflat y Fic
Byncws a Fflat y Fic
Byncws a Fflat y Fic
Byncws a Fflat y Fic
Byncws a Fflat y Fic
Byncws a Fflat y Fic
Byncws a Fflat y Fic

Map Lleoliad

19/11/19

CHWILIO SAFLE


CAEL HYSBYSIAD

Derbyn gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y dyffryn...

DIOLCH I'N PRIF NODDWYR

Cynghorau Cymuned BethesdaC.L. JonesPartneaeth OgwenWelsh SlateZip World

Primary Sponsors