Caban Cysgu

Mae Caban Cysgu Gerlan yn cynnig llety fforddiadwy i grwpiau a theuluoedd wrth droed y Carneddau. Mae'n cael ei redeg gan gwmni cymunedol, felly gallwch fod yn sicr o groeso cynnes.

Mae'r safle’n ddelfrydol ar gyfer cerdded yn Eryri ac ar gyfer sialens y 14 copa. Rhoddir croeso hefyd i feicwyr gyda llwybr “Sustrans”, Lôn Las Ogwen un filltir i ffwrdd.

I fyny’r dyffryn mae clogwynni Cwm Idwal yn cynnig profiad i ddringwyr o bob safon, ac mae’r Afon Ogwen yn ei lli yn sialens i'r canwiwr mwyaf profiadol. I'r rhai sydd am gymryd pethau ychydig yn fwy hamddenol, beth am ymweld â Chastell Penrhyn, Coed Meurig a'r Gelli Gyffwrdd. Mae siopau, tafarndai a llefydd bwyta Bethesda o fewn tafliad carreg i'r ganolfan.

Manylion

Cyfeiriad

Caban Cysgu
Ffordd Gerlan
Gerlan
Bethesda
Bangor
Gwynedd
LL57 3TL

Ffôn +441248605 573
Symudol +447464676753
E-bost E-bost
Gwefan Gweld

Map Lleoliad

19/11/19

CHWILIO SAFLE


CAEL HYSBYSIAD

Derbyn gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y dyffryn...

DIOLCH I'N PRIF NODDWYR

Cynghorau Cymuned BethesdaC.L. JonesPartneaeth OgwenWelsh SlateZip World

Primary Sponsors