Cadwyn Ogwen

Ffurfiwyd Cadwyn Ogwen mewn partneriaeth â chynhyrchwyr bwyd a diod y dyffryn i gefnogi ein cymuned a’n heconomi leol yn ystod pandemig Covid-19. Rydym yn falch ei fod wedi datblygu i mewn i rwydwaith clos o gynhyrchwyr sy'n ymfalchïo mewn cydweithio gyda'r nodau o:

 • Darparu cynnyrch o’r safon uchaf sy’n amlygu’r gorau o’r hyn sydd ar gael yn ein hardal leol

 • Annog cwsmeriaid i leihau milltiroedd bwyd ac allyriadau carbon drwy brynu’n lleol a defnyddio cerbydau cymunedol trydan Partneriaeth Ogwen i ddosbarthu nwyddau

 • Helpu cwsmeriaid i gefnogi busnesau lleol i gryfhau'r economi leol

Mae ein hyb bwyd bellach wedi ei leoli yn Llaethdy Gwyn, Bethesda, ac mae’n bleser cydweithio’n agos gyda Chosyn Cymru wrth iddynt ddatblygu yn eu cartref newydd a symud o nerth i nerth. Mae ein partneriaid eraill yn cynnwys:

 • Cosyn Cymru

 • Cwmni Bwyd Môr Menai

 • Caffi Blas Lôn Las Cafe, Fferm Moelyci

 • Tyddyn Teg Cooperative, Bethel

 • Pandy Farm

 • Tyfu Eryri

 • Siop Ogwen

 • Derw Coffee

 • Amser Al

 • Cegin Karen

 • Inc Pinc

 • Mel Penybonc

 • Bethesda Wholefoods Company

 • Blodeuwedd Botanics

Ers mis Mai 2023 rydym wedi ymuno â Hwb Bwyd Dyffryn Nantlle, prosiect cynhyrchwyr bwyd gan Yr Orsaf, Penygroes. Rŵan nid yn unig mae cwsmeriaid o Ddyffryn Nantlle yn cael mwynhau cynnyrch gan gynhyrchwyr Cadwyn Ogwen, ond rydym hefyd yn gallu sicrhau bod y cynhyrchwyr canlynol ar gael i gwsmeriaid yn Nyffryn Ogwen:

 • Siop y Glorian, Caernarfon

 • Maggie’s African Twist

 • Tafolog

 • Trigonos

 • Yr Orsaf

 • Blodau’r Mynydd

 • Mel y Maes

Gellir dod o hyd i ni ar-lein trwy’r Open Food Network yn: www.cadwynogwen.cymru

Gall cwsmeriaid archebu erbyn hanner dydd ar ddydd Mawrth i'w danfon ar brynhawn dydd Iau. Mae danfoniad am ddim ar gyfer archebion dros £25, ac mae ein hardal ddosbarthu yn cynnwys: Rhiwlas, Pentir, Glasinfryn, Llandygai, Talybont, Llanllechid, Rachub, Gerlan, Tregarth, Mynydd Llandygai a Bethesda. Fel arall, gall cwsmeriaid ddewis eu harchebion yn rhad ac am ddim o un o’n mannau casglu: Moelyci Tregarth, Llaethdy Gwyn Bethesda, neu Dyddyn Teg Bethel.

Manylion

Cyfeiriad

Llaethdy Gwyn, Bethesda LL57 3BJ

E-bost E-bost
Gwefan Gweld
FaceBook Gweld
Instagram Gweld
Cadwyn Ogwen
Cadwyn Ogwen
Cadwyn Ogwen
Cadwyn Ogwen
Cadwyn Ogwen
Cadwyn Ogwen
Cadwyn Ogwen
Cadwyn Ogwen
Cadwyn Ogwen
Cadwyn Ogwen
Cadwyn Ogwen

11/07/23

CHWILIO SAFLE


CAEL HYSBYSIAD

Derbyn gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y dyffryn...

DIOLCH I'N PRIF NODDWYR

Cynghorau Cymuned BethesdaC.L. JonesPartneaeth OgwenWelsh SlateZip World

Primary Sponsors