Carwen y Car Trydan

Mae Partneriaeth Ogwen wedi llwyddo i gael car trydan cymunedol i’n cymuned hyd at fis Tachwedd 2020 a hynny trwy gynllun Ceir Trydan Cymunedol Arloesi Gwynedd Wledig. Bydd y Nissan LEAF – ‘Carwen’ ar gael i unrhyw un ddefnyddio fesul awr neu ddiwrnod a’n bwriad yw cysylltu cynhyrchiant ynni cymunedol Ynni Ogwen i’r gwefrwr sy’n trydanu’r car. Prif bwrpas y cynllun yw defnyddio’r car i :

  • Godi ymwybyddiaeth o geir trydan ac annog defnydd o gar cymunedol
  • Helpu unigolion nad ydyn nhw’n gallu gyrru i fynd i apwyntiadau meddygol a chymdeithasol

Y car

Nissan LEAF 40kWh 5 drws yw “Carwen”. Ar gyfartaledd, gallwch yrru rhwng 110-150 milltir tan fod angen ail-wefru. Rydym yn cadw “Carwen” mewn llecyn parcio pwrpasol â gwefrydd yn Llyfrgell Bethesda. Wrth archebu, dyma lle byddwch yn codi ac yn dychwelyd “Carwen”.

https://goo.gl/maps/VyoTuQuTL1b8gxGz7

Sut i archebu car

Mae’r car yn cael ei reoli drwy Glwb Ceir Co-Wheels a bydd angen i ddefnyddwyr gofrestru gyda Co-Wheels (£5 gyda’n cod hyrwyddo) i ddefnyddio’r car. Yna, anfonir cerdyn clyfar atoch a bydd angen i chi gael mynediad i’r car pan fyddwch yn ei archebu, felly cofrestrwch mewn digon o amser cyn i chi wneud eich archeb cyntaf.

Defnyddiwch y cod hyrwyddo AGW20 pan yn cofrestru.

Mae hyn yn rhoi disgownt cofrestru o £20 (gan ei wneud yn £5 i gofrestru) a hepgor y lleiafswm gwariant misol o £5.

  1. Cofrestrwch gyda Co-wheels drwy’r ddolen hon https://gwynedd.book.co-wheels.org.uk/auth/register gan ddefnyddio’r cod hyrwyddo AGW20
  2. Gosodwch eich proffil gyrrwr (byddwch angen eich Rhif Yswiriant Gwladol a chod gwirio trwydded yrru https://www.gov.uk/view-driving-licence)
  3. Bydd eich manylion yn cael eu gwirio
  4. Byddwch yn derbyn eich pecyn aelodaeth gyda cherdyn clyfar
  5. Archebwch “Carwen” - https://gwynedd.book.co-wheels.org.uk/

Mae Co-Wheels yn darparu yswiriant, gorchudd torri i lawr a llinell gymorth 24 awr i ddefnyddwyr. Mae manylion llawn, (gan gynnwys tâl dros ben), telerau ac amodau ar eu gwefan.

Prisiau llogi

Awr - £3

Dros nos* - £6

Diwrnod** - £21

Y filltir - Free

*8pm-8am

**Unrhyw gyfnod 24 awr

Mae gan “Carwen” wahanol brisiau i Glwb Ceir Co-Wheels eraill. Os ydych yn archebu ceir Co-Wheels, bydd prisiau gwahanol yn berthnasol.

Defnydd Cymunedol

Bydd y car ar gael i helpu unigolion nad ydynt yn gallu gyrru ar hyn o bryd i'w cludo i apwyntiadau meddygol a chymdeithasol. Os oes gennych ddiddordeb yn y gwasanaeth yma neu os hoffech fod yn un o'n gyrrwyr gwirfoddol i helpu efo'r prosiect yma, cysylltwch a huw@ogwen.org neu 01248 602131

Manylion

28/01/20

CHWILIO SAFLE


CAEL HYSBYSIAD

Derbyn gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y dyffryn...

DIOLCH I'N PRIF NODDWYR

Cynghorau Cymuned BethesdaC.L. JonesPartneaeth OgwenWelsh SlateZip World

Primary Sponsors