Andanom Ni

Mae Elusen Ogwen yn Elusen Gofrestredig: Rhif 1192642

Sefydlwyd yr elusen ym mis Rhagfyr 2020 fel ffordd o rannu elw a wneir gan Ynni Ogwen o gynhyrchu ynni. Mae rhagor o wybodaeth am Ynni Ogwen ar gael yma.

Ymddiriedolwyr

Mae gan yr elusen chwe Ymddiriedolwr gwirfoddol, a fydd yn gwasanaethu i ddechrau am gyfnodau o ddwy neu dair blynedd. Yr Ymddiriedolwyr cyntaf yw:

 • Lowri Williams (Cadeirydd)
 • Nigel Beidas (Trysorydd)
 • Elin Iolen Rhys
 • Brian Jones
 • Caren Brown
 • Dafydd Roberts

Dogfennau i'w lawrlwytho

 • Cyfansoddiad
 • Polisi Rhoi Grantiau
 • Telerau ac Amodau Grant
 • Polisi Cronfeydd wrth Gefn
 • Adroddiad Blynyddol

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau am yr elusen, e-bostiwch ni ar elusenogwen@gmail.com

Lawrlwythiadau

Cyfansoddiad (Cymraeg)

Llwytho ffeil i lawr [260 kB]

Cyfansoddiad (Saesneg)

Llwytho ffeil i lawr [161 kB]

Polisi Rhoi Grantiau (Cymraeg)

Llwytho ffeil i lawr [211 kB]

Polisi Rhoi Grantiau (Saesneg)

Llwytho ffeil i lawr [302 kB]

Telerau ac Amodau Grant

Llwytho ffeil i lawr [818 kB]

Polisi Cronfeydd wrth Cefn (Dwyieithog)

Llwytho ffeil i lawr [725 kB]

Adroddiad Blynyddol 2022-23

Llwytho ffeil i lawr [661 kB]

06/05/23

CHWILIO SAFLE


CAEL HYSBYSIAD

Derbyn gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y dyffryn...

DIOLCH I'N PRIF NODDWYR

Cynghorau Cymuned BethesdaC.L. JonesPartneaeth OgwenWelsh SlateZip World

Primary Sponsors