Gŵyl Mynydda Ogwen

Sefydlwyd yr Ŵyl yn 2016 gyda'r syniad i drefnu digwyddiad i ymuno pobl a oedd gyda diddordeb yn ac yn mwynhau'r byd awyr agored. Fydd yr elfen mynydda yn ganolig i'r Ŵyl pob tro ond rydym yn dathlu llawer o weithgareddau awyr agored eraill hefyd!

Syniad Stephen Jones oedd yr Ŵyl a'r teimlad cryf i sefydlu digwyddiad yn ei bentref genedigol, Bethesda ar droed y Carneddau.

Rydym yn dathlu a hyrwyddo cymunedau lleol a fydd tîm yr Ŵyl yn ymweld â phedwar Ysgol Gynradd leol er mwyn codi ymwybyddiaeth o gymered rhan mewn gweithgareddau yn yr awyr agored.

Mae croeso cynnes i bawb yn yr Ŵyl i helpu ni dathlu a mwynhau'r gore mewn mynydda a'r awyr agored.

Manylion

Gwefan Gweld
FaceBook Gweld
Instagram Gweld
Twitter Gweld

09/10/19

CHWILIO SAFLE


CAEL HYSBYSIAD

Derbyn gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y dyffryn...

DIOLCH I'N PRIF NODDWYR

Cynghorau Cymuned BethesdaC.L. JonesPartneaeth OgwenWelsh SlateZip World

Primary Sponsors