Pantri Pesda

Sefydlwyd Pantri Pesda yn ystod y panademic. Sefydlodd Manon y Banc Bwyd. Roedd hyn i gynhorthwy teleuoedd oedd wedi colli cyflogau yn sgil y cyfnod clo. Dechreuwyd yn Neuadd Ogwen gan y Dyffryn Gwyrdd. Penderfynwyd parhau efo'r prosiect ond symud i Ganolfan Cefnfaes. Erbyn hyn mae Pantri Pesda ar 57 Stryd Fawr Bethesda.

Mae Pantri Pesda yn anelu i gynorthwyo teleuoedd tlawd neu unrhyw un sy'n dioddef yn sgil costau byw uchel. Maent yn rhoi bocs o fwyd yn fisol.

Bwriad arall Pantri Pesda ydi lleihau gwastraff bwyd. Maent yn casglu bwyd o archfarchnadoedd a'i ail ddosbarthu ac maent hefyd yn rhan o gynllun Fairshare.

Rhennir y bwyd ar ddydd Mawrth am 7 o gloch yh ac ar nos Sul am 5.30 yh.

Erbyn hyn maent hefyd yn rhannu bwyd ar ddydd Gwener rhwng 2 yp a 3 yp. Ar ddydd Gwener bwyd ffres sydd ar gael yn bennaf, gan gynnwys ffrwythau a llysiau.

Bydd Pantri Pesda yn casglu ryseitiau i weld faint o'r ffrwythau a'r llysiau gallan gadw rhag gwastraff e.e. roedd yna letus roced wythnos dwythaf i neud pesto.

Mae prosiect yn cael ei redeg gan Bartneriaeth Ogwen.

Manylion

Cyfeiriad

57 Stryd Fawr Bethesda

Symudol +447561648824
FaceBook Gweld
Pantri Pesda
Pantri Pesda
Pantri Pesda
Pantri Pesda
Pantri Pesda
Pantri Pesda
Pantri Pesda
Pantri Pesda

23/06/22

CHWILIO SAFLE


CAEL HYSBYSIAD

Derbyn gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y dyffryn...

DIOLCH I'N PRIF NODDWYR

Cynghorau Cymuned BethesdaC.L. JonesPartneaeth OgwenWelsh SlateZip World

Primary Sponsors