CL Jones

Sefydlwyd busnes masnachwyr adeiladu â iard goed C.L. Jones gan Mrs C.L. Jones ar y stryd fawr ym Methesda yn 1982.

Ers hynnu mae gan C. L. Jones 5 safle yng Ngogledd Cymru sydd yn gweithredu o fewn Gwynedd, Môn â Chonwy. Yn 2016 cafodd y prif swyddfa ei adleoli o stad ddiwidianol Pantdreiniog yn Caerneddi i hen adeilad Austin Taylor ar y Stryd Fawr ym Methesda.

Mae’r symudiad yma wedi ein galluogi i chwarae rôl mwy o fewn y gymuned trwy gynnig amrywiaeth fawr o nwyddau a chanoli gweinyddiaeth y prif swyddfa ym Methesda.

Manylion Cyswllt

Enw Busnes CL Jones
Cyfeiriad

Parc Caseg
High Street
Bethesda
Gwynedd
LL57 3BX

Amseroedd Agoriadol
Dydd Llun:
07:30 - 17:00
Dydd Mawrth:
07:30 - 17:00
Dydd Mercher:
07:30 - 17:00
Dydd Iau:
07:30 - 17:00
Dydd Gwener:
07:30 - 17:00
Dydd Sadwrn:
08:00 - 12:00
Dydd Sul:
Closed/Ar gau
Dewisiadau Talu Arian Parod
Gwiriwch
Cerdyn Credyd / Debyd
Ffôn +441248600045
E-bost E-bost
Gwefan Gweld

Map Lleoliad

Oriel

CL Jones
CL Jones
CL Jones

20/11/19

CHWILIO SAFLE


CAEL HYSBYSIAD

Derbyn gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y dyffryn...

DIOLCH I'N PRIF NODDWYR

Cynghorau Cymuned BethesdaC.L. JonesPartneaeth OgwenWelsh SlateZip World

Primary Sponsors