Hafan

Nod y wefan hon yw darparu gwybodaeth am fusnesau, sefydliadau, a phethau i'w gwneud yn nyffryn Ogwen.

Mae hyn yn ymestyn o Lyn Ogwen wrth droed Tryfan a'r Glyderau, i lawr i gastell Penrhyn, ac mae'n cwmpasu Bethesda, Tregarth, Mynydd Llandygai, Llanllechid, Talybont, Gerlan, a Rachub.

Rydym hefyd yn croesawu cynnwys ar bethau i'w gwneud, a'ch lluniau a'ch fideos.

Ariennir y wefan hon gan y noddwyr a restrir ar waelod y dudalen hon, a'i chynnal gan Bartneriaeth Ogwen, menter gymdeithasol ym Methesda.

Os oes gennych ymholiadau neu gynnwys, e-bostiwch robyn@ogwen.org.

16/04/24

Adrannau Gwefan

Busnesau

Busnesau

Siopa'n lleol a chefnogi busnesau lleol.

Oriel

Oriel

Delweddau o ac o amgylch Bethesda.

CHWILIO SAFLE


CAEL HYSBYSIAD

Derbyn gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y dyffryn...

DIOLCH I'N PRIF NODDWYR

Cynghorau Cymuned BethesdaC.L. JonesPartneaeth OgwenWelsh SlateZip World

Primary Sponsors