Welsh Slate

Welsh Slate yw cyflenwr arweiniol y byd o lechi o safon uchel i’w defnyddio ar gyfer amrywiaeth heb ei hail o ddyluniadau allanol a mewnol. Mae’r ffaith eu bod nhw’n 500 miliwn o flynyddoedd oed yn eu gwneud nhw’n unigryw ac yn ennyn cydnabyddiaeth eang iddynt fel y llechi naturiol gorau yn y byd.

Welsh Slate yw prif gyflenwr y byd o lechi o ansawdd uchel ar gyfer amrywiaeth o gymwysiadau dylunio mewnol ac allanol. Dros 500 miliwn o flynyddoedd oed, mae'r deunydd yn cael ei gydnabod yn eang fel y llechi naturiol gorau yn y byd.

Mae chwareli Cymru wedi bod yn cyflenwi’r byd â llechi o’r safon uchaf ers cannoedd o flynyddoedd. Mae Welsh Slate yn berchen ar ac yn gweithredu chwareli enwog Penrhyn, Ffestiniog a Chwt-y-Bugail yng Ngogledd Cymru.

Mae llechi naturiol Cymreig yn gynaliadwy gyda disgwyliad oes o ymhell dros 100 mlynedd a gall wrthsefyll yr amodau amgylcheddol a thywydd mwyaf eithafol. Mae cyfuno hyn â’i harddwch naturiol unigryw, yn gwneud Welsh Slate yn ddeunydd o ddewis ar gyfer ystod eang o gymwysiadau amrywiol.

Links

Cwt-y-Bugail Dark Blue Grey roof slate

Cwt-y-Bugail Dark Blue Grey roof slate

Cwt-y-Bugail blue/grey pillared and rustic walling

Manylion Cyswllt

Enw Cyswllt Welsh Slate
Ffôn +441248600656
E-bost E-bost
Gwefan Gweld
FaceBook Gweld
Instagram Gweld

Map Lleoliad

Oriel

Welsh Slate
Welsh Slate
Welsh Slate
Welsh Slate
Welsh Slate

29/04/24

CHWILIO SAFLE


CAEL HYSBYSIAD

Derbyn gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y dyffryn...

DIOLCH I'N PRIF NODDWYR

Cynghorau Cymuned BethesdaC.L. JonesPartneaeth OgwenWelsh SlateZip World

Primary Sponsors