Celf Llechen / Slate Art

Efallai ei fod yn syndod, ond yma yn Celf Llechen, rydym yn creu pethau gyda llechi!
Mae gennym ymagwedd gyfoes a hwyliog tuag at weithio gyda deunydd a ystyrir yn eithaf cyffredin.

Mae'r holl gynhyrch yn unigryw.
Yn wir, ni all dau ddarn fod yr un fath, gan fod gan pob darn o graig ei gweadau, lliwiau a nodweddion ei hun, a byddwn wedyn yn ei 'weithio gyda llaw.

Mae mwyafrif o'r llechi a defnyddwyd yn Gymreig, ond weithiau rydym yn defnyddio ffynonellau eraill ar gyfer nodweddion cyferbyniol. Mae'r ffynhonnell bob amser wedi'i nodi'n glir.

Rydym wedi ein lleoli ym Methesda, cartref llechi Cymreig.
​Rydym yn defnyddio dulliau traddodiadol o 'weithio gyda llaw i greu gwrthrychau creadigol ar gyfer y cartref a'r gweithle.
Daw ein hysbrydoliaeth o'r byd o'n hamgylch, tirwedd hardd Eryri a gweadau a lliwiau'r deunyddiau a ddefnyddiwn.

Rydym yn parchu ein hamgylchedd ac yn gweithredu polisi lleiafswm o effaith a gwastraff.

Manylion Cyswllt

Enw Busnes Celf Llechen / Slate Art
Enw Cyswllt Dave Stephen
Ffôn +441286672472
E-bost E-bost
Gwefan Gweld
FaceBook Gweld

Oriel

Celf Llechen / Slate Art
Celf Llechen / Slate Art
Celf Llechen / Slate Art

17/11/19

CHWILIO SAFLE


CAEL HYSBYSIAD

Derbyn gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y dyffryn...

DIOLCH I'N PRIF NODDWYR

Cynghorau Cymuned BethesdaC.L. JonesPartneaeth OgwenWelsh SlateZip World

Primary Sponsors