Gwallt a Harddwch Serena

Sefydlwyd Gwallt a Harddwch Serena ar y 14eg o Awst, 2012. Y staff yw’r rheolwraig Catrin Jones ac Anest Kettle, Nicola Russel, Sue Randall a Tony Millington. Mae'r tîm yno i'ch helpu a'ch cynghori ynglyn a'ch gwallt ac i gynnig arbenigedd technegol wrth ddarparu gwasanaeth cwsmer ardderchog.

Mae'r busnes yn darparu ar gyfer dynion a merched. Mae Tony Millington ar gael o 6-9 ar nos Wener i dorri gwalltiau dynion.

Darperir ar gyfer pobl o bob oed. Mae torri syml a sychu ar gael. Mae Sue Randall yn pyrmio tra bod eraill yn lliwio. Mae'r lliwiau a gynigir yn amrywio o liwiau traddodiadol a naturiol i liwiau mwy bywiog fel pinc.

Mae'r steilwyr gwallt proffesiynol medrus iawn yn arbenigwyr mewn technegau lliwio, torri a steilio. Pan fyddwch yn ymweld â'r salon, byddwch yn cael croeso cynnes, cyngor proffesiynol yn ynghyd a gwasanaethau proffesiynol. Yn ogystal, a gwallt a harddwch gall y staff drin aeliau, arlliwio a pharatoi amrantau parti.

ORIAU AGOR

Mawrth 9-5

Dydd Mercher 9-8

Iau 9-6

Gwener 9-7

Sadwrn 9-4


Manylion Cyswllt

Enw Busnes Gwllt a harddwch Serena
Cyfeiriad

2 Victoria place , Bethesda, United Kingdom, LL57 3AG

Enw Cyswllt Catrin Jones
Symudol +441248 600861
E-bost E-bost
FaceBook Gweld

Oriel

Gwallt a Harddwch Serena
Gwallt a Harddwch Serena
Gwallt a Harddwch Serena
Gwallt a Harddwch Serena
Gwallt a Harddwch Serena
Gwallt a Harddwch Serena
Gwallt a Harddwch Serena
Gwallt a Harddwch Serena
Gwallt a Harddwch Serena
Gwallt a Harddwch Serena
Gwallt a Harddwch Serena
Gwallt a Harddwch Serena
Gwallt a Harddwch Serena
Gwallt a Harddwch Serena

10/09/22

CHWILIO SAFLE


CAEL HYSBYSIAD

Derbyn gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y dyffryn...

DIOLCH I'N PRIF NODDWYR

Cynghorau Cymuned BethesdaC.L. JonesPartneaeth OgwenWelsh SlateZip World

Primary Sponsors