Isaac Griffiths Upholstery

Mae Isaac Griffiths Upholstery wedi ei leoli ym mhentref Rachub yn Nyffryn Ogwen. Rwyf wedi bod yn masnachu ers cwpl o flynyddoedd, wedi'i fy lleoli gartref yn fy ngweithdy bach.

Fe wnes i hyfforddi fel clustogwr ychydig flynyddoedd yn ôl, gyda'r nod o adfer a rhoi bywyd newydd i hen ddodrefn yr ymhyfrydir ynddynt, a allai fod wedi bod yn y teulu am flynyddoedd lawer ac sydd ag atgofion teimladwy yn gysylltiedig â nhw.

Fy angerdd yw ail-glustogi ac adnewyddu dodrefn hen a vintage, ond byddaf yn gweithio â dodrefn modern, os o gwbl yn bosibl.

Mae'n gallu cymryd amser i ddod â dodrefn yn fyw, felly gall y broses fod ychydig yn llafurus, ac os gallaf ddefnyddio technegau traddodiadol, byddaf yn rhoi ymdeimlad ac edrychiad o dreftadaeth i’r dodrefn. Rydw i hefyd yn hoffi defnyddio deunyddiau traddodiadol, sydd yn amlach na pheidio yn organig ac yn llawer mwy caredig i'r amgylchedd ac mae'n caniatáu i'r dodrefn adfer eto ar gyfer y dyfodol, gan ymestyn bywyd y dodrefn am flynyddoedd lawer i ddod.

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae fy sgiliau wrth gweithio gyda hen ddodrefn pren wedi achosi i mi ddysgu sgiliau newydd, fel gwaith saer ac adfer pren, gan y bydd llawer o eitemau dodrefn wedi dechrau dangos eu hoed a gall ychydig o ofal cariadus a thyner i'r gwaith coed ddod â nhw'n ôl yn fyw, gan roi blynyddoedd lawer o bleser.

Manylion Cyswllt

Enw Busnes Isaac Griffiths Upholstery
Cyfeiriad

3 Water Street
Rachub
Bethesda
Gwynedd
LL57 3EU

Enw Cyswllt Isaac Griffiths
Dewisiadau Talu BACS
Symudol 07870345094
E-bost E-bost
FaceBook Gweld

Oriel

Isaac Griffiths Upholstery
Isaac Griffiths Upholstery
Isaac Griffiths Upholstery
Isaac Griffiths Upholstery
Isaac Griffiths Upholstery
Isaac Griffiths Upholstery

06/02/23

CHWILIO SAFLE


CAEL HYSBYSIAD

Derbyn gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y dyffryn...

DIOLCH I'N PRIF NODDWYR

Cynghorau Cymuned BethesdaC.L. JonesPartneaeth OgwenWelsh SlateZip World

Primary Sponsors