Medd Mynydd

Mae Medd Mynydd yn meadery Cymreig a leolir ym mynyddoedd Eryri. Rydyn ni'n gwneud medd Cymreig premiwm, a elwir yn win mêl weithiau, gan ddefnyddio'r cynhwysion gorau yn unig.
Mae ein Medd wedi eu saernïo â llaw gan ddefnyddio mêl Cymreig i ddod ag ychydig o foethusrwydd i unrhyw achlysur.
Rydym yn cymysgu'r mêl amrwd â llaw ac yn troi'r mêl yn alcohol yn ein meadery bach yng Ngwynedd cyn ei hidlo, potelu a labelu popeth ar y safle.
Rydym yn cynnig ein gwinoedd mêl i'w gwerthu yn unig unwaith y byddwn yn sicr eu bod o safon uchel ac rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn gwneud medd alcoholig sy'n rhydd o alarganau ac yn defnyddio cynhwysion naturiol.
Ewch i'n gwefan i archebu ar-lein.

Manylion Cyswllt

Enw Busnes Medd Mynydd
Enw Cyswllt Mike Cooke
E-bost E-bost
Gwefan Gweld
FaceBook Gweld
Instagram Gweld

Map Lleoliad

Oriel

Medd Mynydd
Medd Mynydd
Medd Mynydd
Medd Mynydd
Medd Mynydd
Medd Mynydd

16/04/24

CHWILIO SAFLE


CAEL HYSBYSIAD

Derbyn gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y dyffryn...

DIOLCH I'N PRIF NODDWYR

Cynghorau Cymuned BethesdaC.L. JonesPartneaeth OgwenWelsh SlateZip World

Primary Sponsors