Cydweithfa - Gofod Cydweithio, Canolfan Cefnfaes

Mae'r Gydweithfa yn fan cydweithio modern, cyfforddus wedi'i leoli yng Nghanolfan Cefnfaes, Bethesda, Gwynedd. Rydym yn darparu amgylchedd cynnes a chyfleus i weithwyr llawrydd, entrepreneuriaid, a gweithwyr cartref sy'n chwilio am le tawel i weithio'n hyblyg yng nghanol Dyffryn Ogwen. Mae ein gofod ar ei newydd wedd yn cynnig desgiau unigol gyda chysylltiadau band eang cyflym i wneud eich diwrnod gwaith mor gynhyrchiol â phosib, wrth gynnig seibiant o swyddfeydd cartref. Yn ogystal, mae gennym ardal gegin a rennir lle gallwch fwynhau te a choffi am ddim.

P'un a ydych angen desg am hanner diwrnod neu ddiwrnod llawn, mae'r Gydweithfa yma i gynnig datrysiad gweithle cyfleus a chydweithredol i chi. Gweler ein gwefan archebu ar y ddolen isod am ragor o fanylion a chadwch eich desg. Am gyfradd ratach, ewch i'n pecynnau i archebu mwy nag un diwrnod.

Manylion Cyswllt

Cyfeiriad

Llawr Ucahf, Canolfan Cefnfaes, Mostyn Terrace, Bethesda, Bangor LL57 3AD

Enw Cyswllt Cydweithfa
Amseroedd Agoriadol
Dydd Llun:
08:00 - 18:00
Dydd Mawrth:
08:00 - 18:00
Dydd Mercher:
08:00 - 18:00
Dydd Iau:
08:00 - 18:00
Dydd Gwener:
08:00 - 18:00
Dewisiadau Talu Cerdyn Credyd / Debyd
Ffôn 01248 602131
E-bost E-bost
Gwefan Gweld

Oriel

Cydweithfa - Gofod Cydweithio, Canolfan Cefnfaes
Cydweithfa - Gofod Cydweithio, Canolfan Cefnfaes
Cydweithfa - Gofod Cydweithio, Canolfan Cefnfaes
Cydweithfa - Gofod Cydweithio, Canolfan Cefnfaes
Cydweithfa - Gofod Cydweithio, Canolfan Cefnfaes
Cydweithfa - Gofod Cydweithio, Canolfan Cefnfaes

24/11/23

CHWILIO SAFLE


CAEL HYSBYSIAD

Derbyn gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y dyffryn...

DIOLCH I'N PRIF NODDWYR

Cynghorau Cymuned BethesdaC.L. JonesPartneaeth OgwenWelsh SlateZip World

Primary Sponsors