North Wales Locations Limited

Sgowtio Lleoliad

Mae'r cyfan yn dechrau gyda syniad. O goedwigoedd hudolus a mynyddoedd mawreddog i ardaloedd arfordirol pictiwrésg a thirnodau hanesyddol, mae gennym yr arbenigedd a’r wybodaeth leol i ddod o hyd i’r lleoliadau delfrydol i ddod â’ch gweledigaeth yn fyw. Gyda pherthynas sefydledig ag awdurdodau lleol, rydym yn llywio'r logisteg yn esmwyth i sicrhau profiad cynhyrchu di-dor.

Rheloi Lleoliad

Rydym yn frwd dros arddangos tirweddau syfrdanol Gogledd Cymru ac yn awyddus i'ch cynorthwyo i greu profiadau gweledol bythgofiadwy. P’un a ydych chi’n wneuthurwr ffilmiau, yn gwmni cynhyrchu, neu’n weithiwr creadigol proffesiynol sy’n chwilio am Reoli Lleoliad eithriadol, ni yw eich partner dibynadwy yng Ngogledd Cymru.

Criw

Gyda mwy na degawd o arbenigedd yn y diwydiant, mae ein tîm medrus wedi rhagori mewn amrywiol adrannau. Mae ein profiad helaeth yn ymestyn ar draws cynyrchiadau cyllideb bach a mawr, gan ddangos ein hyblygrwydd a'n gallu i addasu. Os ydych angen criw lleol, yn siarad Cymraeg sydd â gwybodaeth arbennig o'r ardal, peidiwch ag oedi cyn cysylltu.

Manylion Cyswllt

Enw Busnes North Wales Locations Limited
Enw Cyswllt Steffan Jones
Ffôn 01248 544047
E-bost E-bost
Gwefan Gweld
Instagram Gweld
Twitter Gweld

29/04/24

CHWILIO SAFLE


CAEL HYSBYSIAD

Derbyn gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y dyffryn...

DIOLCH I'N PRIF NODDWYR

Cynghorau Cymuned BethesdaC.L. JonesPartneaeth OgwenWelsh SlateZip World

Primary Sponsors