Siop 55

Sefydlwyd y busnes yn Ebrill 2022. Mae'r siop yn gyfeillgar ac yn lle da i gyfarfod â phobl. Mae Carys Dafydd perchennog y siop yn barod iawn i sgwrsio ac mae croeso cynnes i bawb.

Mae creiriau, rygiau Dwyreiniol a thecstilau o pob rhan o'r Byd ar gael. Mae amrywiaeth eang o bethau ar werth - dewch i edrych, mae'n siop hynod ddiddorol.

Prynir y stoc o wledydd pell ac mewn ocsiynau lleol gan amlaf, ond prynir yn breifat hefyd.

Mae'r siop ar agor ddydd Iau, dydd Gwener a dydd Sadwrn o 10.30 -4.30.

Manylion Cyswllt

Enw Busnes Siop 55
Cyfeiriad

55 Stryd Fawr, Bethesda, LL57 3AN.

Enw Cyswllt Carys Dafydd
Symudol 07988059419
FaceBook Gweld
Instagram Gweld

Map Lleoliad

Oriel

Siop 55
Siop 55
Siop 55
Siop 55
Siop 55
Siop 55
Siop 55
Siop 55
Siop 55
Siop 55

22/04/24

CHWILIO SAFLE


CAEL HYSBYSIAD

Derbyn gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y dyffryn...

DIOLCH I'N PRIF NODDWYR

Cynghorau Cymuned BethesdaC.L. JonesPartneaeth OgwenWelsh SlateZip World

Primary Sponsors