Stiwdios OBR

Mae OBR Studios yn asiantaeth ffilm, ffotograffiaeth a dylunio wedi'i lleoli ym Methesda. Ein cenhadaeth yw adrodd straeon cymhellol, sinematig ar gyfer cleientiaid mawr a bach - waeth beth yw eu cyllideb.

Ymhlith y cleientiaid diweddar mae The New York Times, Greenpeace, Channel 4, Cyngor Celfyddydau Cymru, Neuadd Ogwen, Cyngor Gwynedd, Vauxhall, NatWest, Masnach Deg, a Cancer Research UK.

Rydym hefyd yn falch ein bod wedi ymuno â brandiau fel Patagonia ac wedi addo 1% o'n trosiant ar gyfer y blaned. Darganfyddwch fwy am hynny yma

Isod mae sampl o rai straeon diweddar a saethwyd ym Methesda, Capel Curig, Los Angeles, Milan ac ynys Ushant oddi ar arfordir Llydaw.

Cysylltwch â steve@obrstudios.com a gadewch i ni weld beth allwn ni ei greu gyda'n gilydd.


Manylion Cyswllt

Enw Busnes Stiwdios OBR
Enw Cyswllt Steve Bliss
Dewisiadau Talu BACS
Arian Parod
Gwiriwch
Paypal
Ffôn +442070432344
Symudol +447816244704
E-bost E-bost
Gwefan Gweld
FaceBook Gweld
Instagram Gweld
Twitter Gweld

Oriel

Stiwdios OBR
Stiwdios OBR
Stiwdios OBR
Stiwdios OBR
Stiwdios OBR
Stiwdios OBR
Stiwdios OBR
Stiwdios OBR
Stiwdios OBR
Stiwdios OBR
Stiwdios OBR
Stiwdios OBR
Stiwdios OBR
Stiwdios OBR
Stiwdios OBR

20/11/20

CHWILIO SAFLE


CAEL HYSBYSIAD

Derbyn gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y dyffryn...

DIOLCH I'N PRIF NODDWYR

Cynghorau Cymuned BethesdaC.L. JonesPartneaeth OgwenWelsh SlateZip World

Primary Sponsors