Pure Sound - Sound Therapy

What exactly is a Sound or Gong Bath?

It’s a form of Sound Therapy or Sound Healing. Lying (fully clothed) on a yoga mat, you close your
eyes and relax for an hour whilst being bathed in powerful sound waves. Healing through sound
brings the physical body, mind and soul into a state of natural balance and harmony.


So, how does Sound Healing work?


Everything in the Universe is in a state of vibration. A Sound Healing Practitioner can create specific
sound frequencies and vibrations using Gongs, Quartz or Himalayan singing bowls and other
complimentary instruments. Working at a cellular level, the vibrations help the system to balance
itself by releasing the denser energy, which can hold the body in an unhealthy state.


Is Sound Healing tried and tested?


Sound has been used as an effective tool for helping to improve health and wellbeing for thousands
of years. More recently, the advancement of science has provided valuable research and insight to
these ancient techniques.

Try a free sound meditation here https://www.youtube.com/channel/UCTRUZOZ-Zr17LeSsl6-Smyw


Steph Healy is a qualified Sound Healing Practitioner
Based in North Wales offering group Sound Baths in local venues and individual treatments from
Mynydd Llandegai, near Bangor.

Manylion Cyswllt

Enw Busnes Pure Sound
Cyfeiriad

Beth yn union yw Bath Sain neu Gong?

Mae’n fath o Therapi Sain neu Iachâd drwy Sain. Rydych yn gorwedd (yn eich dillad) ar fat yoga, yn
cau eich llygaid ac yn ymlacio am awr tra’n cael eich golchi mewn tonnau sain pwerus. Mae iachâd
drwy sain yn dod â’r corff ffisegol, y meddwl a’r enaid i gyflwr o gytbwysedd a chytgord naturiol.


Felly, sut mae Iachâd drwy Sain yn gweithio?Mae popeth yn y Bydysawd mewn stad o ddirgryniad. Gall Ymarferwr Iachâd drwy Sain greu

amleddau a dirgryniadau sain penodol dwy ddefnyddio Gongiau, Cwarts a dysglau canu o’r Himalaya
ac offerynnau cyfoes eraill. Drwy weithio ar lefel y cellau, mae’r dirgryniadau’n helpu’r system i’w
gydbwyso ei hun drwy ryddhau’r ynni dwysach, a all ddal y corff mewn cyflwr afiach.


Ydi Iachâd drwy Sain wedi cael ei brofi?

Mae sain wedi cael ei ddefnyddio fel offeryn effeithiol i helpu i wella iechyd a lles ers miloedd o
flynyddoedd. Yn fwy diweddar, mae datblygiadau gwyddonol wedi cynnig ymchwil werthfawr a
dealltwriaeth o’r technegau hynafol hyn.


Mae Steph Healy yn Ymarferwr Iachâd drwy Sain gymwysedig yng Ngoledd Cymru.

Enw Cyswllt Steph Healy
Dewisiadau Talu BACS
Arian Parod
Gwiriwch
Paypal
Ffôn 07534 118899
E-bost E-bost
Gwefan Gweld
FaceBook Gweld
Instagram Gweld

Map Lleoliad

Oriel

Pure Sound - Sound Therapy
Pure Sound - Sound Therapy
Pure Sound - Sound Therapy
Pure Sound - Sound Therapy

08/10/21

CHWILIO SAFLE


CAEL HYSBYSIAD

Derbyn gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y dyffryn...

DIOLCH I'N PRIF NODDWYR

Cynghorau Cymuned BethesdaC.L. JonesPartneaeth OgwenWelsh SlateZip World

Primary Sponsors