Beics Ogwen

Gweithdy beic ar gael at ddefnydd y cyhoedd brynhawn Iau - Cefnfaes, Bethesda.

Beiciau trydan ar gael i'w llogi / benthyg.

Gwasanaethau trwsio beiciau - holwch am argaeledd a phrisiau.

Cyngor ar feiciau ôl-ffitio gyda moduron trydan, a beiciau yn gyffredinol.

Mae Beics Ogwen yn rhan o Dyffryn Gwyrdd, prosiect tair blynedd a ariennir gan y loteri, a weinyddir gan Bartneriaeth Ogwen.
Ei nod yw hyrwyddo lles a'r amgylchedd trwy annog mwy o bobl i feicio yn amlach.

Manylion

Cyfeiriad

Cefnfaes, Bethesda

Ffôn +447890329870
E-bost E-bost
Beics Ogwen
Beics Ogwen
Beics Ogwen

Map Lleoliad

22/06/21

CHWILIO SAFLE


CAEL HYSBYSIAD

Derbyn gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y dyffryn...

DIOLCH I'N PRIF NODDWYR

Cynghorau Cymuned BethesdaC.L. JonesPartneaeth OgwenWelsh SlateZip World

Primary Sponsors