Beics Ogwen

Mae Beics Ogwen yn brosiect beicio cymunedol ym Methesda, Gogledd Cymru.
Ei nod yw hybu lles a’r amgylchedd drwy annog mwy o bobl i feicio’n amlach.

Mae’n rhan o Dyffryn Gwyrdd / Partneriaeth Ogwen, ac yn cael ei ariannu gan y Loteri Genedlaethol a Llywodraeth Cymru.

  • Gweithdy beic ar gael at ddefnydd y cyhoedd brynhawn Dydd Gwener @ Canolfan Cefnfaes, Bethesda.

  • Beiciau trydan ar gael i'w llogi / benthyg.
  • Gwasanaethau trwsio ac adeiladu beiciau - holwch am phrisiau.
  • Cyngor ar feiciau ôl-ffitio gyda moduron trydan, a beiciau yn gyffredinol.

Cysylltwch

Manylion

Beics Ogwen
Beics Ogwen
Beics Ogwen
Beics Ogwen
Beics Ogwen

Map Lleoliad

12/03/24

CHWILIO SAFLE


CAEL HYSBYSIAD

Derbyn gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y dyffryn...

DIOLCH I'N PRIF NODDWYR

Cynghorau Cymuned BethesdaC.L. JonesPartneaeth OgwenWelsh SlateZip World

Primary Sponsors