Beics Ogwen

Mae Beics Ogwen yn rhan o Dyffryn Gwyrdd, prosiect tair blynedd a ariennir gan y loteri, a weinyddir gan Bartneriaeth Ogwen.
Ei nod yw hyrwyddo lles a'r amgylchedd trwy annog mwy o bobl i feicio yn amlach.

  • Gweithdy beic ar gael at ddefnydd y cyhoedd brynhawn Dydd Gwener @ Canolfan Cefnfaes, Bethesda.
  • Beiciau trydan ar gael i'w llogi / benthyg.
  • Gwasanaethau trwsio ac adeiladu beiciau - holwch am phrisiau.
  • Cyngor ar feiciau ôl-ffitio gyda moduron trydan, a beiciau yn gyffredinol.

Llogi beiciau a benthyca eBikes

  1. Gweler y daenlen hon am y rhestr o feiciau. [cliciwch yma]
  2. Gweld y calendr os oes beic ddim ar gael. [cliciwch yma]
  3. Anfonwch e-bost neu neges trwy'r manylion cyswllt isod i wneud y cais. Bydd rhywun yn gwirio argaeledd ddwywaith ac yn cysylltu â chi yn ôl.

Neu ymwelwch â'r gweithdy i weld y beiciau, naill ai trwy drefniant neu ar ddydd Gwener, 1-5pm.

Mae mynediad i'r gweithdy yn Cefnfaes o'r iard uchaf, oddi ar Coetmor Road, uwchben y llyfrgell.

Cysylltwch

Manylion

Beics Ogwen
Beics Ogwen
Beics Ogwen
Beics Ogwen
Beics Ogwen

Map Lleoliad

11/12/21

CHWILIO SAFLE


CAEL HYSBYSIAD

Derbyn gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y dyffryn...

DIOLCH I'N PRIF NODDWYR

Cynghorau Cymuned BethesdaC.L. JonesPartneaeth OgwenWelsh SlateZip World

Primary Sponsors