Clwb Camera Dyffryn Ogwen

Sefydlwyd Clwb Camera Dyffryn Ogwen ar 16 Mawrth 1977 yn dilyn awgrym gan Wil Thomas (post) a G. I. Davies (deintydd). Cynhaliwyd y cyfarfod cychwynnol ar y dyddiad hwn yng Nghanolfan Cefnfaes, Bethesda, a sefydlwyd pwyllgor y Clwb. Ddeugain mlynedd yn ddiweddarach mae'r Clwb yn dal i gyfarfod yn yr un lle am 7.30pm bob yn ail nos Fercher o fis Medi tan fis Mai.

Mae'r Clwb yn cynnal dwy gystadleuaeth bob blwyddyn yn ogystal â threfnu rhaglen amrywiol a difyr. Mae croeso i bawb - ifanc neu hen, camera newydd neu hen, ffilm neu ddigidol. Yn y pen draw ffotograffwyr ydyn ni i gyd, a hynny'n sy'n bwysig!

Manylion

Dewisiadau Talu Arian Parod
Gwiriwch
Gwefan Gweld

Map Lleoliad

29/03/21

CHWILIO SAFLE


CAEL HYSBYSIAD

Derbyn gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y dyffryn...

DIOLCH I'N PRIF NODDWYR

Cynghorau Cymuned BethesdaC.L. JonesPartneaeth OgwenWelsh SlateZip World

Primary Sponsors