Darlithoedd Daucanmlwyddiant

Fel rhan o ddathliadau Daucanmlwyddiant Bethesda, penderfynwyd cynnal darlithoedd arbennig er mwyn darganfod mwy am hanes yr ardal.

Bu John Llywelyn a Lowri Williams yn trafod gwreiddiau yr ardal ac yn ôlrhain datblygiadau’r ddwy ganrif diwethaf yn hanes Bethesda. Gellir gwylio'r ddarlith gan ddefnyddio'r ddolen isod.

Darlith Daucanmlwyddiant Bethesda: https://www.youtube.com/watch?v=yrbd3gdOxYc

Cafwyd darlith gan Dafydd Roberts, cyn-geidwad yr Amgueddfa Llechi, ar destun ‘Llechi’r Byd’ ymhle tynnodd Dafydd ein sylw at arloesedd Bethesda a Chwarel y Penrhyn yn niwydiant llechi’r byd. Gellir gwylio'r ddarlith gan ddefnyddio'r ddolen isod.

Darlith Llechi'r Byd: https://www.youtube.com/watch?v=CckEKcrs1f0

Map Lleoliad

06/07/21

CHWILIO SAFLE


CAEL HYSBYSIAD

Derbyn gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y dyffryn...

DIOLCH I'N PRIF NODDWYR

Cynghorau Cymuned BethesdaC.L. JonesPartneaeth OgwenWelsh SlateZip World

Primary Sponsors