Cornofirws - dolenni, grwpiau, a gwybodaeth

Mae yna nifer o grwpiau sy'n rhoi help a chefnogaeth gyda materion sy'n ymwneud â'r coronafirws. Dyma rai a allai fod yn ddefnyddiol i chi. Cysylltwch â tom@ogwen.org os oes gennych unrhyw beth i'w ychwanegu.

STRESS AND ANXIETY

Steph Healy

baddonau sain, ar-lein

View
Ymwybyddiaeth

Ofalgar - recordiadau

View
Pryder

Cefnogaeth y GIG

View

FACEBOOK GROUPS

#Covid 19 ~ Cefnogi Pesda ❤

Rhywle i drafod a chynnig cefnogaeth yn ymwneud â'r coronafirws.

View
Garddio Corona Gardening

Haia Carol Garddio fel ma nifer ohonach yn fy nabod ... neu nabod y llais oddi ar Radio Cymru! Dewch at eich gilidd i rannu llynia /videos/ tips a chwestiynau garddio?

View

HELP GYDA SIOPA, CAEL PRESGRIPSIYNAU, A PARSELI BWYD

Mae dros 60 o bobl leol bellach yn gwirfoddoli i fynd a prescripsiynau a bwyd i gartrefi sy'n hunan-ynysu. mae taflenni piws wedi eu dosbarthu i tua 3000 o gartrefi yn lleol yn nodi enw a manylion cyswllt eich gwirfoddolwyr lleol chi. cysylltwch a nhw am gymorth. os nad ydych wedi derbyn taflen yn rhestru eich gwirfoddolwyr lleol chi, cysylltwch a partneriaeth@ogwen.org a ceisiwn eich rhoi mewn cyswllt a'ch gwirfoddolwr lleol cyn gynted a bo modd

mae cronfa fwyd argyfwng wedi ei sefydlu gan wirfoddolwyr yn neuadd ogwen. os ydych mewn sefyllfa o argyfwng bwyd, cysylltwch a'ch gwirfoddolwr lleol a byddant yn trefnu casglu pecyn bwyd o Neuadd Ogwen i chi.

PETHAU I PLANT

Urdd

Gweithgareddau i bob oedran

View
Library

Benthyg llyfrau llyfrgell yn ddigidol

View
Cornofirws - dolenni, grwpiau, a gwybodaeth
Cornofirws - dolenni, grwpiau, a gwybodaeth
Cornofirws - dolenni, grwpiau, a gwybodaeth

11/07/23

CHWILIO SAFLE


CAEL HYSBYSIAD

Derbyn gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y dyffryn...

DIOLCH I'N PRIF NODDWYR

Cynghorau Cymuned BethesdaC.L. JonesPartneaeth OgwenWelsh SlateZip World

Primary Sponsors