Egin Ogwen

Mae Partneriaeth Ogwen yn prysur gynllunio prosiect newydd yn Nyffryn Ogwen, ar y cyd gyda Balchder Bro, Ynni Ogwen a phartneriaid cymunedol eraill. Enw'r prosiect yw Egin Ogwen, ag y weledigaeth yw adfywio strydoedd Bethesda gyda phwnc all bawb ymgysylltu a – bwyd!

Bydd prosiect Egin Ogwen y gweithio gyda gwirfoddolwyr i drawsnewid ardaloedd o amgylch Bethesda sydd angen ychydig o sylw (e.e.. y potiau tyfu tu allan I Spar). Ond, yn lle plannu blodau a choed dibwrpas, byddem yn plannu llysiau, perlysiau a choed ffrwythau er les y gymuned. Y rhan pwysicaf yw bydd unrhyw berson yn cael pigo a bwyta'r cynnyrch yma!

Ein gobaith yw I annog pobol lleol I gymeryd rhan mewn plannu a thyfu bwyd, addysgu ei’n gilydd ar y manteision o fwyta bwydydd ffres, ag drwy hyn meithrin ymdeimlad o gydlyniad rhwng pobol y dyffryn yn ogsytal ag ymdeimlad o barch at ble rydym yn byw! Rydym yn gobeithio cyflawni’r nodau hyn drwo gweithio gyda’n gilydd I rannu ein brwdfrydedd ac arbenigedd, ag drwy dysgu am blanhigion bwytadwy; boed yn y maes, yn yr ystafell ddosbar neu’r gegin.

Mae prosiectau tebyg I hyn yn bodoli ledled Gymru a Prydain ac mae eu nod yn fras yr un peth; i ddod â chymunedau at ei gilydd drwy ddechrau sgwrs am fwyta bwydydd iach, ffres ac organig. Mae'r prosiect hwn yn ceisio addysgu pobl Dyffryn Ogwen am fwyd mewn modd cynhwysol a llawn hwyl, yn tynnu pobl oi tai i fwynhau ein tref, ac i ddatblygu ymdeimlad cryfach o berchnogaeth a pherthyn. Mae gan y prosiect budd i'r gymuned gan y bydd pobol yr ardal yn cael eu hannog i ymgysylltu â'n siopau, caffis a mentrau lleol, ag bydd ein stryd fawr yn cael ei drawsnewid i mewn i dirwedd gwyrdd a bwytadwy trwy ddod â mwy o fywyd (yn llythrennol) i'r stryd fawr.

Mae'r cynllun tyfu cymunedol Egin Ogwen yn croesawu unrhyw un o unrhyw oedran i ymuno â ni i gyflawni'r nodau hyn, faint bynnag o brofiad. Y cyfan yr ydym yn gofyn amdano yw llond berfa o frwdfrydedd a pharodrwydd i gael eich dwylo'n fudr!

Manylion

E-bost E-bost
FaceBook Gweld
Egin Ogwen
Egin Ogwen
Egin Ogwen
Egin Ogwen
Egin Ogwen
Egin Ogwen
Egin Ogwen
Egin Ogwen
Egin Ogwen
Egin Ogwen
Egin Ogwen
Egin Ogwen
Egin Ogwen
Egin Ogwen
Egin Ogwen
Egin Ogwen
Egin Ogwen
Egin Ogwen

13/11/19

CHWILIO SAFLE


CAEL HYSBYSIAD

Derbyn gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y dyffryn...

DIOLCH I'N PRIF NODDWYR

Cynghorau Cymuned BethesdaC.L. JonesPartneaeth OgwenWelsh SlateZip World

Primary Sponsors