Lleisiau Lleol Dyffryn Ogwen

Sefydlwyd Lleisiau Lleol Dyffryn Ogwen yn 2023, fel rhan o gydweithrediad rhwng Partneriaeth Ogwen a Phartneriaeth Tirwedd y Carneddau.

Wedi’i ddatblygu ochr yn ochr â ‘Lleisiau Carneddau’, mae Lleisiau Lleol Dyffryn Ogwen yn gasgliad cynyddol o hanes llafar a gasglwyd gan wirfoddolwyr trwy gyfres o gyfweliadau sain a fideo. Mae ein casgliad hefyd yn cynnwys darlithoedd, sgyrsiau a thrafodaethau amrywiol sy'n berthnasol i Ddyffryn Ogwen.

Dyma’r ddolen ar gyfer Casgliad y Werin: https://www.casgliadywerin.cymru/discover/query/Lleisiau%20lleol%20Dyffryn%20Ogwen%20

Mae llu o adnoddau ar gael i ddysgu mwy am Ddyffryn Ogwen:

Mae gwefan Hanes Dyffryn Ogwen yn cynnwys cannoedd o erthyglau hanesyddol diddorol yn ymwneud â Dyffryn Ogwen gan yr haneswyr lleol John Ll Williams a Lowri W Williams. https://hanesdyffrynogwen.wordpress.com/

Mae gwefan Corlannau gan Nigel Beidas hefyd yn adnodd diddorol iawn sy’n rhoi hanes a luniau o gorlannau defaid y Carneddau: https://www.cofnodicorlannau.org/corlannaur-carneddau-sheepfolds

Mae rhifynnau blaenorol Llais Ogwan, y papur bro, ar gael yma: http://www.llaisogwan.com/

Safle newyddion lleol yw Ogwen360 sydd wedi ei ysgrifennu gan drigolion Dyffryn Ogwen. http://Ogwen.360.cymru

Os hoffech fwy o wybodaeth am y Lleisiau Lleol Dyffryn Ogwen, cysylltwch â gofod@ogwen.org

Manylion

Cyfeiriad

Partnerieth Ogwen

26 Stryd Fawr

Bethesda LL57 3AE

E-bost E-bost
Gwefan Gweld
Lleisiau Lleol Dyffryn Ogwen
Lleisiau Lleol Dyffryn Ogwen

20/05/24

CHWILIO SAFLE


CAEL HYSBYSIAD

Derbyn gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y dyffryn...

DIOLCH I'N PRIF NODDWYR

Cynghorau Cymuned BethesdaC.L. JonesPartneaeth OgwenWelsh SlateZip World

Primary Sponsors