Moelyci

Fferm gymunedol 390 erw.

 • Cynhyrchu bwyd da a gwella bywyd gwyllt
  • Mae gennym farchnad ardd, siop fwyd lleol a chaffi; Blas Lôn Las, a chegin arlwyo i wneud y gorau o'r bwyd da sy'n cael ei dyfu'n lleol ac ar y fferm.
  • Byddwn yn hyrwyddo pori ar draws y fferm i ddiogelu a gwella glaswelltir cyfoethog rhywogaethau Moelyci a chynhyrchu bwyd cynaliadwy, iach
  • Byddwn hefyd yn gwella cyflwr cynefinoedd lleol eraill megis ein coetiroedd derw ac ynn hynafol a'r rhostir ar y Mynydd.
 • Cefnogi mentrau fel ein bod yn adeiladu cyfleoedd ar gyfer cadw cyfoeth yn lleol, ar gyfer creu swyddi a darparu hyfforddiant i bawb. Mae gan y fferm ofod a chyfleusterau ar gyfer:
  • Hwb bwyd lleol – sy'n cynnwys gardd y farchnad, siop, caffi a chegin.
  • Ffermio – lle mae cyfle i gefnogi cenhedlaeth newydd o ffermwyr ifanc
  • Digwyddiadau –o briodasau i nosweithiau cerddoriaeth. Mae amrywiaeth o gyfleusterau ar gael i'r gymuned leol eu defnyddio.

Mae Moelyci hefyd wedi ymrwymo i rannu sgiliau ac felly mae'n cynnig ystod eang o gyrsiau a diwrnodau hyfforddi.

.

Manylion

Cyfeiriad

Ffarm Moelyci
Lôn Felin Hen
Tregarth
Gwynedd
LL57 4BB

Ffôn 441248602793
E-bost E-bost
Gwefan Gweld
Moelyci
Moelyci
Moelyci
Moelyci
Moelyci
Moelyci
Moelyci
Moelyci
Moelyci
Moelyci
Moelyci
Moelyci
Moelyci
Moelyci
Moelyci
Moelyci
Moelyci

Map Lleoliad

28/01/20

CHWILIO SAFLE


CAEL HYSBYSIAD

Derbyn gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y dyffryn...

DIOLCH I'N PRIF NODDWYR

Cynghorau Cymuned BethesdaC.L. JonesPartneaeth OgwenWelsh SlateZip World

Primary Sponsors