Partneriaeth Ogwen

Partneriaeth Ogwen

Menter gymdeithasol sy’n gweithio er budd economi, amgylchedd a chymunedau Dyffryn Ogwen

Fel menter gymunedol rydym yn

  • Darparu gwasanaeth clercio i gynghorau cymuned yr ardal
  • Datblygu prosiectau adfywio cymunedol, economaidd ac amgylcheddol
  • Rheoli eiddo a datblygu prosiectau trosglwyddo asedau cymunedol
  • Cefnogi prosiectau sy’n creu cymuned iach, bywiog a chynaladwy

Sefydlwyd Partneriaeth Ogwen yn 2013, a hynny trwy gydweithio arloesol gan Gynghorau Cymuned Bethesda, Llanllechid a Llandygai i ddarparu gwasanaeth clercio i’r 3 chyngor ac i ddatblygu prosiectau cymunedol.

Ers ein sefydlu, rydym wedi agor Swyddfa Ogwen a Siop Ogwen ar Stryd Fawr Bethesda, rheoli eiddo yn cynnwys fflatiau, busnesau a Llyfrgell Gymunedol Dyffryn Ogwen. Rydym hefyd wedi datblygu prosiectau amgylcheddol llwyddiannus yn cynnwys sefydlu cynllun hydro cymunedol Ynni Ogwen.

Manylion

Ffôn +441248602131
E-bost E-bost
Gwefan Gweld
FaceBook Gweld
Instagram Gweld
Twitter Gweld

Map Lleoliad

19/11/19

CHWILIO SAFLE


CAEL HYSBYSIAD

Derbyn gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y dyffryn...

DIOLCH I'N PRIF NODDWYR

Cynghorau Cymuned BethesdaC.L. JonesPartneaeth OgwenWelsh SlateZip World

Primary Sponsors